www.archive-sk-2014.com » SK » F » FARA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 128 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: .. Menu:.. Úvod.. O farnosti.. Farský úrad.. Oznamy.. Bohoslužby.. Mládež.. Aktivity vo farnosti.. Fotogaléria.. Dnes je piatok, 10.. 10.. 2014.. Aktuálne:.. Všetky aktuality.. Odber aktualít.. Manželstvo - Viac ako papier.. 16.. február 2014.. Občianske združenie Villanka v rámci Národného týždňa manželstva pozýva manželov, mladích i starších (a nielen ich) v nedeľu 16.. februára o 14:00 hodine do Kultúrneho domu, kde je pre nich pripravený špeciálny program, v úvode ktorého bude mať prednášku na tému "MANŽELSTVO VIAC AKO PAPIER" manžel a otec troch detí, pán Branislav Škripek.. Dlhé roky pôsobí ako prekladateľ a evanjelizátor, v súčasnosti je poslancom národnej rady.. Zasadzuje sa za podporu a ohranu práv rodiny, verejnej mravnosti a života.. V prednáške porozpráva o tom ako objaviť pravú hodnotu manželstva popri všetkých ťažkostiach, ktoré život prináša.. Po prednáške bude nasledovať premietanie filmu s KLENOTNÍKOV OBCHOD, ktorý sa zaoberá tematikou manželstva a jeho textová predloha pochádza z pera blahoslaveného Jána Pavla II.. , ktorý bude tento rok svätorečený.. Počas programu je pripravené občerstvenie a tiež detský kútik, kde bude o vaše ratolesti postarané.. Všetci ste srdečne pozvaní.. Zobraziť celý článok.. Majka.. , 11.. 02.. 2014 23:09.. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.. -25.. 1.. Od 18.. do 25.. januára 2014 sa v Katolíckej cirkvi každoročne slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.. Ide o spoločnú iniciatívu  ...   privlastniť iba dušiam v očistci.. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv.. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv.. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv.. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva).. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.. 2.. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.. Novembra do 8.. Novembra.. Treba splniť aj ďalšie podmienky.. Jedna sv.. spoveď však stačí na všetky odpustky.. , 27.. 2013 11:16.. Fotogaléria:.. Vianočná výzdoba.. 7.. 2013.. Jasličková slávnosť.. 25.. 12.. 2012.. Koncert Ponitran.. 9.. Všetky fotoalbumy..  .. Zlorečený, kto dielo Pána robí nedbalo (Jer 48,10).. Liturgický týžden:.. 06.. 8:00.. Po.. Ľ.. s.. Sv.. Bruno, kň.. 07.. 18:00.. Ut.. Spom.. Ružencová Panna Mária.. 08.. St.. Dionýz, bis.. a muč.. 09.. Št.. Féria.. 10.. 17:00.. Pi.. 17:00: Za živých a zomretých farníkov z V.. Loviec]" >.. 11.. 10:00.. ,.. So.. 10:00: Za farníkov]" >.. Ne.. Výročie posviacky chrámu.. Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.. 2008-2012 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľké Lovce || Vytvorili: Marek Krasňan & Ján Regás..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Ty si kňaz naveky podľa rádu Melchizedechovho (Ž 109)..

  Original link path: /index.php
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: História.. Život farnosti.. Kňazi vo farnosti.. Spoločenstvá.. Erb.. Dejiny farnosti.. Základným pramenným dielom pre dejiny Farnosti Veľké Lovce je kniha.. „SERIES PAROCHIARUM ET PAROCHORUM ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS“.. AB ANTIQUISSIMUS TEMPORIBUS USQUE ANNUM MDCCCXCIV.. (STRIGONII, TYPIS GUSTAVI BUZÁKOVICS MDCCCXCIV.. ):.. kde je o Veľkých Lovciach na str.. 184 uvedené:.. Nagylóth.. In Archi-Diaconatu Barsensi.. Vice-Archi-Diaconatu Verebélyensi.. E filia Ohaj 1787.. Capellania localis, 1809.. Parochia erecta.. Matricae ab 1787.. Ecclesia ad Stam Mariam Magdalenam.. Lingua slavica.. Patronus: Fundus religionis.. Veľké Lovce sa nachádzajú v archidiakonáte Tekovskom.. Vicearchidiakonáte Vrábeľskom.. V roku 1787 z filiálky farnosti Dolný Ohaj ustanovená miestna kaplánka.. Ako farnosť zriadená v roku 1809.. Matriky vedené od roku 1787.. Kostol je zasvätený Sv.. Márii Magdaléne.. Reč slovenská.. Patrónom farnosti je Náboženská základina.. 1716.. Apr.. 30.. -.. Cziffery Stephanus, Licentiatus in Nagy- és Kis-Lóth.. 1787.. Sept.. -.. 1795.. Aug.. P.. Dvorák Julianus, Ex-Paulinus, Capellanus localis.. 1795.. Oct.. 13.. 1798.. Jan.. 21.. Vincze Joannes, Capellanus localis.. 3.. +1812.. Maii.. Jacobus, Capellanus localis, 1809, Parochus.. 1812.. 4.. +1836.. Nov.. 19.. Bachta Franciscus (57 ročný).. 1837.. Mart.. 28.. +1861.. Jun.. Gardtner Aloysius (69 ročný).. 1861.. 26.. Várady Carolus 1892, emeritus, +1895.. 1891.. Horánszky Stephanus adm.. in spiritualis.. *.. V roku 1787 bol v obci postavený neskorobarokový kostol na návrší (tzv.. Zákostolie), kde doteraz stojí kamenný kríž z roku 1923.. Zároveň s postavením kostola bola v obci zriadená kaplánka.. V blízkosti bol postavený aj kostol reformovanej cirkvi.. Oba však zanikli po požiaroch v rokoch 1899 -1901.. Terajší rímskokatolícky kostol (v poradí ide o tretí rímskokatolícky kostol, oba predošlé postihol rovnaký osud – vyhoreli) sa začal stavať v roku 1904.. Na stavbu sa použilo asi 90000 kusov tehál z kláštora Mariačalád.. Kláštor bol totiž silne poškodený požiarom v roku 1863 a bolo nutné pre stavbu novej strechy odstrániť vrchné poschodie, taktiež úrady vydali rozhodnutie na zníženie veží kláštorného kostola.. Zo zničeného kláštorného kostola Mariačalád boli do tunajšieho kostola prenesené i mramorové stĺpy podopierajúce chór, nejaké sochy, kalichy a iné bohoslužobné zariadenia, ktoré sa ešte nachádzali v kláštore.. Nakoniec v roku 1956 bola prevezená baroková socha Panny Márie, ktorá bola umiestnená vedľa farského kostola.. (Krátko pred novým rozdelením diecéz - 14..  ...   z pálenej tehly.. (Pôvodná fara bol dlhý dom z nepálenej tehly.. ) Táto farská budova existovala do roku 1999, kedy bola rozobraná.. V rokoch socializmu tu udržiaval duchovný život pán farár Mesko, on dal v roku 1976 preliať jeden zvon kostola, ktorý bol prasknutý.. Svedčí o tom aj nápis na zvone.. Nakoľko tu pôsobil 28 rokov, pamätá si na neho veľa farníkov.. Príchodom terajšieho duchovného otca Mons.. ThLic.. Karola Krajčiho prišiel nový duch zmien do farnosti.. Keďže kostol nutne potreboval rekonštrukciu, tá sa začala už v roku 1990.. Najskôr sa začalo s vonkajšími prácami.. Bol vymenený celý krov na streche i na veži a položená nová medená krytina na vežu a alukryt na strechu.. Vlhké múry kostola sa odizolovali a pristavala sa nová väčšia sakristia s dôrazom na zachovanie pôvodného výzoru kostola.. Táto lepšie zodpovedá súčasným pastoračným potrebám a tiež hygienickým požiadavkám.. Postupne práce prešli i do interiéru kostola.. Lurdská jaskyňa bola premiestnená napravo vedľa kostola, urobila sa nová elektroinštalácia a rekonštrukcia hlavného oltára a organu.. Chátrajúca a vlhká maľovka bola nahradená novou.. Bočné okná na lodi kostola poškodené ešte od leteckých náletov z II.. svetovej vojny boli vymenené za nové.. Schátralá kazateľnica a bočný oltár boli nahradené dvomi novými bočnými oltárikmi.. V roku 1997 akad.. maliar J.. Rojko namaľoval maľbu Posledná večera na klenbu nad oltárom.. V roku 2002 bola v kostole vymenená podlaha, inštalované podlahové kúrenie.. Prelomom však je výmena dreveného obetného stola za stabilný kamenný oltár, ktorý zodpovedá dôstojnosti obety, ktorá sa na ňom slávi.. Slávnostnú posviacku oltára vykonal dňa 29.. 9.. 2002 arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Ján Sokol metropolita.. Kamenný oltár a zastavenia krížovej cesty (drevorezba) visiace na stenách kostola sú dielami nášho rodáka akad.. sochára Jozefa Kliského.. V roku 2008 bol vybudovaný bezbariérový vchod do kostola.. Nakoľko vo farnosti neboli vhodné priestory pre rôzne farské a pastoračné činnosti, rozhodlo sa o vybudovaní nového farského centra.. So stavbou sa začalo 5.. júla 1996 a dokončená bola v roku 1999.. Následne sa rozobrala stará chátrajúca farská budova.. Vysviacku farského centra vykonal 5.. júla 2000 Ján Sokol arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.. Priestory farského centra sú dnes hojne využívané na rôzne farské aktivity..

  Original link path: /?ofarnosti=1
  Open archive
 •  

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Info.. Kontakt.. Vysluhovanie sviatostí/svätenín a administratívy.. v rímskokatolíckej farnosti Veľké Lovce.. Svätá omša.. Sväté omše v nedeľu sú o.. 8.. a o.. Podrobnejší a aktuálny prehľad o jednotlivých liturgických sláveniach a sv.. omšiach počas týždňa je v sekcii Bohoslužby.. Na prvú nedeľu v mesiaci o 14.. bývajú slávnostné litánie spojené s eucharistickým požehnaním.. Vybavovanie administratívy.. Administratívne záležitosti vybavujem každý deň.. (vrátane nedele).. zakaždým po sv.. omši alebo kedykoľvek počas dňa po osobnom či telefonickom dohovore.. Sviatosť krstu.. Krst dieťaťa treba nahlásiť aspoň 1-2 týždne vopred.. Krstí sa v sobotu alebo nedeľu podľa dohovoru s rodičmi.. (najlepšie však počas nedeľnej sv.. omše).. O krst dieťaťa žiada vždy aspoň jeden z rodičov.. Rodičia a krstní rodičia musia spoločne absolvovať jednu predkrstnú náuku.. Krstní rodičia musia byť cirkevne sobášení a musia mať vyslúžené: sviatosť svätého prijímania a sviatosť birmovania.. Sviatosť zmierenia a pokánia.. (sv.. spoveď).. Spovedám každý deň pred sv..  ...   Snúbenci musia tiež spoločne absolvovať niekoľko predsobášnych náuk s kňazom a jednu náuku s lekárom.. Pokiaľ niektorý zo snúbencov nebol pokrstený v tunajšej farnosti, je potrebné, aby si zaobstaral krstný list z farnosti, kde mu bola sviatosť krstu vyslúžená.. Krstný list nesmie byť starší ako 3 mesiace.. Sviatosť pomazania chorých.. Sviatosť pomazania chorých udelím kedykoľvek na požiadanie.. Spoločne túto sviatosť vysluhujem na Svetový deň chorých – 11.. februára, na sviatok Lurdskej Panny Márie.. Pohreb.. Pohrebné obrady vrátane sv.. omše bývajú podľa dohovoru s pozostalými.. Pre nahlásenie pohrebu je potrebné priniesť na faru kópiu listu o prehliadke zosnulého.. Treba počítať s tým, že pohreb môže byť najskôr po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín od skonania zosnulého.. V NALIEHAVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH (NAPR.. ZAOPATROVANIE, POHREB.. ).. VOLAJTE VŽDY NA TELEFÓNNE ČÍSLO PEVNEJ LINKY FARSKÉHO ÚRADU,.. KTORÁ V PRÍPADE MOJEJ NEPRÍTOMNOSTI JE PREPOJENÁ NA MÔJ OSOBNÝ MOBIL.. Telefón farského úradu: 035/6589 102..

  Original link path: /?farskyurad=1
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Farské oznamy:.. Dátum poslednej zmeny údajov:..

  Original link path: /?oznamy
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Poriadok bohoslužieb.. v 41.. týždni.. 2014.. ">.. Deň.. Liturgická oslava.. Hodina.. Úmysel svätej omše.. Na úmysel..  .. Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú rodinu.. + Vincent Habrman, manželka Marcela a rodičia z oboch strán.. + Terézia Ďurinová, manžel a synovia Edmund a Anton.. + Jozef Ďurina, manželka Mária a rodičia z oboch strán.. + Mons.. Karol Krajči, 5.. r.. sm.. Za živých a zomretých farníkov z V.. Loviec.. + Marián Mihók, rodičia z oboch strán a brat Rafael.. Za farníkov..

  Original link path: /?bohosluzby&rok=2014&tyzden=41
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Ratolesť.. Miništranti.. Spevokol.. eRko.. Birmovanci.. Občianske združenie.. Časopis Ratolesť.. Časopis Ratolesť začal vychádzať v lete v roku 2003.. S nápadom prišla Mária Krasňanová (rod.. Hačková), odozva u mladých bola pozitívna, prvé číslo vzniklo veľmi rýchlo.. Ambície boli veľké – pôvodný plán počítal so štvrťročníkom, ale toto nadšenie postupne opadlo.. Články tvorili stredoškoláci a vysokoškoláci bez žurnalistických skúseností a vzdelania vo svojom voľnom čase a dobrovoľne – bez nároku na nejakú odmenu.. Financie získavané z príspevkov dobrodincov a od Obecného úradu Veľké Lovce stačia akurát na tlač, ktorá je zatiaľ čiernobiela.. Viackrát padol pri porade návrh vytlačiť aspoň obálku farebnú, ale pri priemernom náklade 230 ks si to  ...   funkciu informačnú – zameranú na dianie vo farnosti, resp.. v obci a zároveň „zabŕda“ do rôznych oblastí nášho života, na ktoré sa pozerá katolíckymi očami.. Zodpovednosť za vydávanie po Márii Krasňanovej prebral Michal Habrman.. Redakčná rada má svoje stálice, aj občasných prispievateľov.. Vítané sú všetky postrehy a nápady, adresovať ich môžete na emailové adresy uvedené v tiráži časopisu.. Mgr.. Mária Krasňanová.. Ratolesť č.. 24.. 12.. 2012.. 23.. 7.. 22.. 2011.. 21.. 5.. 5.. 20.. 22.. 2010.. 19.. 18.. 3.. 18.. 17.. 2009.. 17.. 16.. 2008.. 15.. 14.. 13.. 11.. 2007.. 12.. 27.. 11.. 10.. 2006.. 09.. 08.. 2005.. 07.. 06.. 2004.. 04-05.. 6.. 6.. 03.. 02.. 2003.. 01..

  Original link path: /?mladez=ratolest
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Rodičovské pondelky.. Stretnutia mamičiek a detí.. Vo farskom pastoračnom centre sa každý pondelok medzi 10:00 a 12:00 stretávajú mamy na rodičovskej dovolenke aj so svojimi malými ratolesťami.. Deti sa zahrajú, požičajú si navzájom svoje hračky a maminy sa trochu porozprávajú.. Stretnutia sú otvorené pre všetkých rodičov a ich deti, stačí prísť do pastoračného centra v pondelok dopoludnia a stráviť príjemné dve hodiny v spoločnosti ľudí s podobnými radosťami i starosťami..

  Original link path: /?aktivityvofarnosti=1
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Zoznam fotoalbumov.. (19 ks).. (47 ks).. Koncert.. (18 ks).. Prvé sväté prijímanie.. Biela sobota.. (8 ks).. Výročná farská poklona.. (9 ks).. Národný týždeň manželstva.. (27 ks).. Zídení ako rodina 10.. (123 ks).. Jasličková pobožnosť.. 2011.. (39 ks).. Stavanie stromčeka.. Požehnanie kaplnky Sedembolestnej pri Mariačaláde.. 15.. (51 ks).. Miništrantská olympiáda.. - 3.. (40 ks).. Miništrantsko-spevácky výlet.. - 9.. (36 ks).. (23 ks).. Ekumenická krížová cesta.. (149 ks).. 2010.. 23.. (50 ks).. Hodová  ...   ks).. Farnosť z nebies.. 29.. (22 ks).. Mariačalád.. Procesia Božieho Tela.. (42 ks).. Sviatosť birmovania.. (43 ks).. sväté prijímanie.. (54 ks).. Poklona pri Božom hrobe.. (11 ks).. Zídení ako rodina 8.. - 7.. Koledovanie Dobrej Noviny.. 2009.. Príprava vianočnej výzdoby.. Krajina zázrakov.. (38 ks).. Posledná rozlúčka.. 31.. Miništrantské sľuby.. (6 ks).. 24.. - 26.. Oslava Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.. 14.. (30 ks).. Prvé sväté prijímanie 2009.. (21 ks).. (16 ks)..

  Original link path: /?galeria
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Užívateľ:.. Heslo:..

  Original link path: /index.php?login
  Open archive

 • Title: Farnosť Veľké Lovce
  Descriptive info: Duchovná príprava k Pochodu za život vo Veľkých Lovciach.. Program k Duchovnej obnove za život, ktorý vo Veľkých Lovciach prebieha v dňoch 14.. - 22.. 2013.. stiahnuť.. , 10.. 09.. 2013 21:02.. Pozvanie k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov.. Ak.. ti záleží na svätosti kňazov a na nových povolaniach do kňazstva, tak ťa.. pozývame, aby si sa od sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15.. septembra 2013.. pripojil k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov.. Trvať bude do 24.. októbra 2013.. Počas tohto obdobia sa chceme spájať v úmysle pomôcť našim.. kňazom.. Ak naše pozvanie prijmeš, môžeš si vybrať ľubovoľný jeden deň.. v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.. Za čo sa postiť.. a modliť?.. Pôstne.. úmysly môžu byť rôzne.. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a.. chorí.. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí,.. ktorí sa cítia vyhorení.. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za.. kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti.. Ale aj za.. tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu.. Môžeš ho tiež.. obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť.. konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.. Ako sa postiť?.. Spoločenstvo.. Modlitby za kňazov, ktoré 40 dňovú reťaz pôstu a modlitieb zastrešuje,.. odporúča pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu.. a Veľký piatok.. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť.. a zdržať sa mäsitého jedla.. Ak máš zdravotné obmedzenia a nemôžeš sa.. týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu.. Prosba kňazom.. Modlitby za kňazov prosí aj samotných kňazov, aby sa k pôstu pripojili.. a odslúžili na tento úmysel sväté omše.. Požehnanie.. Akciu.. podporili obaja metropoliti - o.. arcibiskup Mons.. Stanislav Zvolenský, aj o.. Bernard Bober a dali jej svoje požehnanie.. Rovnako tak aj.. bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi vladyka Peter Rusnák.. Otec.. Stanislav Zvolenský sa o tejto iniciatíve vyjadril, že.. sa: „z nej teší a vyprosuje hojnosť Božieho požehnania.. a duchovných síl všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa k tejto cennej.. myšlienke pripoja.. “.. 2013 20:50.. Pozvánka na Národný pochod za život.. septembra 2013 sa bude v Košiciach konať prvý Národný pochod za život.. Zvolávajú ho katolícky biskupi Slovenska, aby tak reagovali na silnejúce prejavy kultúry smrti.. Cieľom tohto úsilia je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle , aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť.. Samotnému pochodu v nedeľu popoludní budú predchádzať početné sprievodné podujatia:.. - pochodu bude na celom Slovensku predchádzať duchovná príprava vo forme 9-dňovej novény za nastolenie kultúry života.. Zapojte sa do tejto modlitbovej reťaze aj vo vašej farnosti.. Sobota, 21.. septembra 2013.. – do Košíc sa začnú schádzať účastníci Národného pochodu za život z celého Slovenska.. Nocľah (najmä pre mladých) bude zabezpečený v školách v centre Košíc.. Jednotlivci aj skupiny, ktorí majú záujem o ubytovanie, sa musia zaregistrovať na stránke Národného pochodu www.. pochodzazivot.. sk.. - od 10:00 prednášky, diskusie a workshopy.. na rozličné pro-life témy v centre Košíc.. - od 16:00 stretnutie v Infiniti aréne.. na Moyzesovej ul.. (spoločenstvo Maranatha z PO + svedectvá mužov a žien); 18:00 pro-life ruženec košických farností; 19:00 otváracia sv.. omša Národného pochodu za život za účasti biskupov; 20:30 „Koncert pre nenarodených“ (Milenky band, Kerygma a ich hostia).. - od 22:00 celonočná adorácia.. pred Eucharistiou v Uršulínskom kostole.. Nedeľa, 22.. september 2013.. dopoludnia:.. príjazd ďalších účastníkov; sv.. omše za život vo všetkých kostoloch; jednotliví katolícki biskupi budú celebrovať sv.. omše v určených košických kostoloch spolu s miestnymi veriacimi ako aj s pútnikmi z vlastnej diecézy; podobne by sa mohli zhromaždiť nekatolícki kresťania vo svojich chrámoch.. Obedňajšia prestávka – atrakcie pre deti na Hlavnej ul.. pri Urbanovej veži.. - od 12:30: moderovaný hudobný pro-life program.. na Hlavnej ul.. – pri Soche Immakuláty: vystúpia rečníci z oblasti politiky, verejného života, lekárskej profesie, Cirkvi, pro-life hnutia na Slovensku i v zahraničí a pod.. Prebiehajúci program postupne zhromaždí účastníkov na jednom mieste.. - o 14:30 oslavný pochod ulicami mesta.. , 01.. 2013 20:09.. Veni Sancte.. Pozývame všetkých žiakov, študentov, pedagógov a vychovávateľov na piatkovú svätú omšu, v úvode ktorej budeme vzývať o dary Ducha Svätého na nastávajúci školský rok.. Po svätej omši bude krátka adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, pri ktorej pozveme Pána, aby nám pomáhal počas celého školského roka.. „Všetko môžem v tom,.. ktorý ma posilňuje.. “ (Flp 4, 13).. , 25.. 08.. 2013 11:33.. Privítanie nového duchovného otca vdp.. Pavla Klapicu.. Od 1.. 2013 sa podľa rozhodnutia Mons.. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, farárom vo Veľkých Lovciach stáva vdp.. Pavol Klapica.. Do úradu farára ho bol uviesť vdp.. Štefan Vicen, farár z farnosti Komjatice.. Nášmu novému duchovnému otcovi vyprosujeme veľa Božích milostí, pevné zdravie, radosť, lásku, spokojnosť, veľa síl a trpezlivosti aj s nami farníkmi.. Božia láska a starostlivá ochrana Presvätej Bohorodičky nech požehnáva jeho ďalšie kroky i duchovnú činnosť.. farníci z Veľkých Loviec.. 07.. 2013 20:58.. Rozlúčka s pánom farárom Mons.. doc.. ThDr.. Dušanom Argalášom, PhD.. Na základe rozhodnutia Mons.. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, o preložení Mons.. Dušana Argaláša, PhD.. do farnosti Bánov od 1.. 2013, sa v nedeľu 30.. 2013 konala v rímskokatolíckom kostole Materstva Panny Márie vo Veľkých Lovciach o 10,00 hod.. rozlúčková svätá omša.. Počas svätej omše bol najdojímavejší prejav pána farára, kde opísal v spomienkach svoj príchod do farnosti Veľké Lovce na zastupovanie počas choroby Mons.. Karola Krajčího a v dôsledku jeho odchodu do večnosti bol poverený naďalej byť farárom farnosti Veľké Lovce.. "Lóťania" mu prirástli k srdcu a vo svojom príhovore poďakoval postupne všetkým za takmer štvorročnú spoluprácu.. Po skončení svätej omše mu ako prvý za občanov poďakoval starosta obce, Ing.. Libor Kráľ, ktorý mu zároveň odovzdal pamätnú plaketu "Čestný občan obce Veľké Lovce".. Následne sa rozlúčili v mene veriacich pani katechétka Mgr.. Janka Hačková a pani Alžbeta Pinčeková, folklórny súbor "Lóťanská dolina", spevácky zbor "Boží šramot", pani farárka reformovanej cirkvi a nakoniec miništranti, ktorí ho obklopovali počas jeho kňazskej služby vo Veľkých Lovciach a ktorí s ním prežili rôzne športové a miništrantské podujatia.. V závere duchovný otec poďakoval za slová a žičenia do budúcnosti a udelil slávnostné požehnanie.. Celá farnosť, ako aj občania obce Veľké Lovce, si budú s láskou a úctou spomínať na "nášho duchovného otca", ktorý spájal a utužoval vzťahy medzi ľuďmi bez rozdielu veku a vierovyznania.. Prajeme mu na jeho novom pôsobisku veľa zdravia a duchovnej sily v jeho náročnom poslaní.. 2013 20:18.. List od biskupa.. Milí farníci z Veľkých Loviec, dovoľte, aby som vám poďakoval za Váš prejav porozumenia a vďačnosti.. Dokončenie listu.. Biskupský úrad v Nitre.. , 29.. 06.. 2013 23:55.. Ďakovný list otcovi biskupovi.. Drahý otec biskup, dobrý kňaz vo farnosti je požehnaním od Boha a my farníci vo Veľkých Lovciach sme toto Božie požehnanie dostali.. Vaši farníci.. , 19.. 2013 21:00.. Blahoželanie.. Milý náš duchovný otec.. K Vášmu sviatku Vám zo srdca blahoželáme a vo svojich modlitbách vyprosujeme pevné zdravie, pokoj v duši a radosť v srdci.. Nech Vás nebeský Otec požehnáva a odmení všetky Vaše námahy.. , 26.. 05.. 2013 09:30.. Noc kostolov.. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.. (Ž 84, 11).. Pozývame všetkých na.. do nášho farského kostola, ktorá sa uskutoční 24.. mája 2013.. Pred svätou omšou, ktorá začne o 20:00, si môžete vypočuť piesne v podaní speváckeho zboru Boží šramot, po svätej omši sa spoločne pomodlíme litánie k Panne Márii Pomocnici kresťanov a od 21:00 do 22:00 bude adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v intimite sviečok, sprevádzaná spevmi a chválami.. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia.. (Ž 84, 5).. 2013 23:00.. Relikvia sv.. Cyrila vo Veľkých Lovciach.. V priebehu jubilejného Roka sv.. Cyrila a Metoda putuje po jednotlivých farnostiach celého Slovenska relikvia sv.. Cyrila, ktorá sa uchováva v bazilike Katedrále sv.. Emeráma v Nitre.. V našej farnosti Veľké Lovce relikviár budeme mať.. v piatok 10.. , kedy pri večernej sv.. omši k úcte našim vierozvestom si dôstojne uctíme i tieto relikvie.. Cyril a Metod, orodujte za nás i našu farnosť, aby sme si zachovali "dedičstvo našich otcov".. DA.. , 17.. 04.. 2013 17:30.. Nový rímsky pápež František.. Nový rímsky pápež.. FRANTIŠEK.. – vlastným menom Jorge Mario BERGOGLIO, je narodený 17.. decembra 1936 v Buenos Aires - Argentína (76 rokov).. Po skončení štúdia chémie začal študovať v seminári.. V marci 1958 vstúpil k jezuitom.. Za kňaza bol vysvätený 13.. decembra 1969.. Pôsobil ako novic majster, profesor teológie a filozofie a provinciál jezuitov v Argentíne (1973-1979).. V roku 1992 bol menovaný za pomocného biskupa v Buenos Aires.. Arcibiskupom tohto mesta sa stal v roku 1998.. V roku 2001 bol menovaný za kardinála.. V rokoch 2005-2011 bol predsedom Argentínskej biskupskej konferencie.. Je znalcom filozofie, literatúry a psychológie.. Za 266.. pápeža Katolíckej cirkvi bol zvolený dňa 13..  ...   mňa, za Petera, Karola, za Bohuša, za Marienku i za teba.. Umrel i za teba! A tak se teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu.. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto polhodinu.. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci lútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.. (Zdroj:.. boziemilosrdenstvo.. sk/krizova_cesta.. html.. ).. , 14.. 2012 15:50.. Filmové popoludnie k Národnému týždňu manželstva.. OZ Villanka v rámci Národného týždňa manželstva (13.. -19.. 2012) pozýva všetkých v nedeľu 19.. 2012 o 15:00 hod.. do kultúrneho domu na film Casomai - Aj takto sa to môže skončiť.. Film počas 114 minút nastavuje zrkadlo dnešnej spoločnosti, ukazuje nám, s čím všetkým sa stretávajú mladí ľudia vstupujúci do manželstva a zároveň naznačuje, že aj tak môže všetko skončiť inak, ako si na začiatku predstavujeme.. Po filme bude nasledovať diskusia, na ktorú je ako hosť pozvaný pán Peter Buček, člen Hnutia kresťanských rodín.. Pre prítomných bude pripravené občerstvenie.. Srdečne pozvané sú celé rodiny, kým rodičia a starí rodičia si môžu pozrieť film a zapojiť sa do diskusie, o deti sa postarajú animátori erka, ktorí sa im budú venovať vo vedľajšej miestnosti, v prípade pekného počasia možno zoberú deti aj na krátku prechádzku, v závislosti od situácie a počtu detí.. Národný týždeň manželstva sa slávi nielen na Slovensku, ale po celom svete, týmto krátkym nedeľným programom si hodnotu manželstva chceme pripomenúť aj my, všetci ste srdečne pozvaní :).. , 18.. 2012 08:00.. Mládež vo Veľkých Lovciach Vás prosí o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2011.. Postup pri darovaní 2% je nasledovný:.. Pre zamestnancov.. je potrebné tlačivo.. , vyplniť v ňom osobné údaje a zaniesť ho na personálne oddelenie resp.. do účtárne zamestnávateľa na doplnenie ďalších údajov.. Toto tlačivo následne zamestnávateľ odošle alebo osobne odnesie do 30.. 4.. 2012 na príslušný daňový úrad.. V prípade neochoty zamestnávateľa odovzdajte.. Vyhlásenie.. spolu s tlačivom.. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.. (vystaví zamestnávateľ) členom OZ Villanka a my to odnesieme na daňový úrad.. Pre FO typ A.. je treba v daňovom priznaní vyplnit oddiel VIII.. nasledovnými údajmi:.. Kolónka 70 vyplniť sumu 2% z daní.. Kolónka 71 ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI nasledovne:.. IČO/SID: 42124387/ SID nevypĺňame.. Právna forma: Občianske združenie.. Obchodné meno (názov): Villanka.. Ulica: Veľké Lovce.. Číslo: 708.. PSČ: 94142.. Obec: Veľké Lovce.. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo!.. Pre FO typ B.. je treba v daňovom priznaní vyplnit oddiel XIII.. Kolónka 112 vyplniť sumu 2% z daní.. Kolónka 113 ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI nasledovne:.. Pre PO.. je treba v daňovom priznaní vyplnit časť IV.. (na strane 7) nasledovnými údajmi:.. - vyplniť sumu 1,5% (2%) z daní *.. - vyplniť počet prijímateľov podielov z tejto sumy.. Vyplniť prijímateľa č.. 1 a sumu, ďalších na prílohu priloženú na konci daňového priznania:.. IČO/SID: 42124387/SID nevypĺňame.. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,5% z dane žiadne iné tlačivo!.. * POZOR! Právnické osoby môžu darovať max.. 1,5%.. Iba ak PO v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2012 (zvyčajne do 31.. 2012) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).. kristy.. rampackova@gmail.. Ďakujeme za vašu pomoc mládeži vo Veľkých Lovciach.. , 07.. 2012 22:30.. OZ Villanka Vás pozýva na 10.. ročník plesu Zídení ako rodina, ktorý sa bude konať 4.. februára 2012 o 19.. v Kultúrnom dome vo Veľkých Lovciach.. Cena vstupenky pre jednu osobu je 8 € (v cene je zahrnutá večera, nápoje, občerstvenie).. Zúčastniť sa môžu osoby navštevujúce minimálne strednú školu.. REZERVÁCIA VSTUPENIEK je možná do 1.. februára 2012 na číslach 0902 610 662 (Tomáš) a 0918 343 394 (Erika).. Potvrdenie účasti na plese je ZÁVÄZNÉ iba na uvedených telefónnych číslach.. Všetci ste srdečne pozvaní :-).. Tomáš Ďurina.. , 08.. 2012 09:00.. Nové číslo časopisu Ratolesť (2/2011).. Dočítate sa, že nie je cvičenie ako cvičenie, ako bolo spevákom a miništrantom na výlete, popremýšľate nad očistcom a nájdete tam aj mnoho iného.. Stiahnuť.. , 04.. 2011 00:05.. Povolanie - misionár (Rusko).. Milí návštevníci našej farskej web stránky,.. tradične posledná strana Katolíckych novín býva venovaná misiám a.. reportážam o misionároch.. I naša farnosť Veľké Lovce je hrdá na to, že.. jeden z nás – náš rodák salezián don Emil Šafár šíri Ježišovo posolstvo.. na ďalekom ruskom východe.. Jedna spriaznená redaktorka i k našej.. farnosti s ním spravila rozhovor, ktorý si s jej súhlasom, dovoľujeme.. poskytnúť záujemcom a návštevníkom našej webovej stránky.. Týmto chceme.. dať aj na našom webe priestor – podobne ako Katolícke noviny –pre.. obetavé misionárske dielo.. Rozhovor prinášame v plnom znení, pri ktorom.. sa môžeme presunúť do osobnej histórie i súčasnej reality nášho.. obľúbeného misionára.. http://velkelovce.. fara.. sk/index.. php?misie.. 2011 01:23.. Požehnanie kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.. Na slávnosť Patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie vo štvrtok 15.. septembra 2011 budú popoludní o 15.. pri Kaplnke Sedembolestnej pri Mariačaláde litánie spojené s požehnaním obnovenej kaplnky.. Všetci sú na túto milú malú slávnosť srdečne pozvaní.. 2011 09:21.. Veľké Lovce na rádiu Lumen.. Predstavenie rímskokatolíckej farnosti Veľké Lovce v relácii Lupa na rádiu Lumen dňa 20.. júla 2011.. Rádio Lumen:.. www.. lumen.. Záznam relácie Lupa s prezentáciou našej farnosti:.. prehrať záznam mp3.. , 21.. 2011 00:29.. MINIŠTRANSTKÁ OLYMPIÁDA - Veľké Lovce 2011.. Rímskokatolícka farnosť Veľké Lovce srdečne pozýva miništrantov jednotlivých farností Šurianskeho dekanátu na 23.. ročník Miništrantskej olympiády, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.. -3.. augusta 2011 vo Veľkých Lovciach.. Začiatok olympiády bude dňa 2.. 8.. 2011 o 8.. sv.. omšou vo farskom kostole.. Podrobný program bude zverejnený podľa poslaných prihlášok jednotlivých farností Šurianskeho dekanátu.. S radosťou sa tešíme na Vás, drahí miništranti.. 2011 20:21.. Nové číslo časopisu Ratolesť (1/2011).. V čísle sa dočítate, ako Boh koná zázraky každý deň, aké sú veľkonočné zvyky v Európe, vaše svedectvá z náboženského života i zážitky z potuliek po svete, zamyslíme sa nad postavením kresťana vo svete a mnoho iného.. , 05.. 2011 12:30.. ZVEREJNENIE VÝZVY.. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Lovce zverejňuje výzvu pre právnické subjekty i fyzické osoby na dlhodobý prenájom alebo prípadne predaj budovy bývalej cirkevnej školy, ktorá sa nachádza vedľa kostola na parcele 97/1 so súpisným číslom 97 a s výmerou 653 m.. O bližšie informácie môžete požiadať miestny Rímskokatolícky farský úrad Veľké Lovce (tel.. 035/6589102), kde môžete podávať i svoje písomné návrhy a to na adresu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť.. Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce č.. 101.. 2011 11:29.. 2% z vašich daní pre Občianske združenie Villanka.. Mládež vo Veľkých Lovciach Vás prosí o poukázanie 2% daní.. 2011 na príslušný daňový úrad.. Iba ak PO v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2011 (zvyčajne do 31.. 2011) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).. Bližšie info u predsedu OZ Villanka – Michal Habrman, 0949 192 766,.. habrman.. michal@azet.. Michal.. 2011 10:23.. Zídení ako rodina 9.. Milí priatelia, aj tento rok vás OZ Villanka pozýva na tradičný ples kresťanskej mládeže Zídení ako rodina 9, ktorý sa bude konať.. februára 2011.. so začiatkom o 19:00 h.. Je pre vás pripravená skvelá zábava, výborná večera a tiež tombola s množstvom krásnych cien.. Cena vstupenky je 8 eur a zahŕňa večeru, občerstvenie, nealkoholické nápoje a samozrejme tanečnú zábavu.. Vstupenku si môžete rezervovať na týchto telefónnych číslach: Kristína - 0907 423 432 a Renáta - 0907 236 294 a takto rezervovanú vstupenku je potrebné uhradiť najneskôr do 4 dní od rezervácie, inak bude vaša rezervácia zrušená.. Počet vstupeniek je obmedzený.. Túto udalosť si môžete nájsť aj na.. Facebooku.. Tešíme sa na vás.. Zobraziť plagát.. , 30.. 2010 22:48.. decembra sa v kostole konala jasličková pobožnosť, na ktorej nám deti opäť pripomenuli udalosti spred 2000 rokov.. Niekoľko záberov si môžete pozrieť v našom.. fotoalbume.. 2010 03:36.. Súťaž Fotografia 2010.. septembra sa uskutočnilo vyhodnotenie obecnej fotosúťaže Fotografia 2010 spojené s výstavou fotografií.. Súťaži sa zúčastnilo okolo 20 ľudí, ktorý poslali spolu vyše 200 fotografií, z ktorých 100 sa dostalo na výstavu.. Fotografie si môžete pozrieť aj na našej webstránke, a bude snaha vystaviť ich ako doplnok k ďalším kultúrnym podujatiam, ktoré sa budú konať v obci túto jeseň.. 2010 14:59.. Prezentácia farnosti Veľké Lovce.. Z príležitosti osláv jubilea 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola bola vydaná pamätná brožúra "Pamätnica k jubileám".. Stiahnuť si ju môžete na.. nasledujúcej adrese.. 2010 12:00.. Časopis "Ratolesť".. 2010 07:00.. Koledovanie Dobrej Noviny prebiehalo v jedno krásne nedeľné popoludnie.. Navštívili sme 42 rodín a vykoledovali sme spolu vyše 300 €.. koledníci.. 2010 22:22..

  Original link path: /index.php?aktuality=all
  Open archive •  


  Archived pages: 128