www.archive-sk-2014.com » SK » H » HOMEIN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 52 . Archive date: 2014-10.

 • Title: HOME IN - právo, reality, poradenstvo Homein
  Descriptive info: .. O nás.. Právo.. Reality.. Poradenstvo.. On-line formulár.. Zaujímavosti.. Spolupráca.. Kontakt.. prenájom,kancelárie, Obchodná.. kancelárie,cintorínska, prenájom.. prenájom,1-izb.. byt, Koloseo.. PRÁVO.. Naším hlavným zámerom je poskytovať kvalitné a korektné služby a prinášať Vám užitočné riešenia pre Vaše rôznorodé vzťahy, a to poskytovaním právneho poradenstva (.. advokácia.. ), vrátane mimosúdneho riešenia sporov (.. mediácia.. ),.. v oblasti najmä obchodného, občianskeho, autorského a pracovného práva, vrátane práv nehnuteľností, s osobitným zameraním sa na efektívny chod a dosahovanie cieľov spoločností.. REALITY.. Realizujeme priamu realitnú činnosť (.. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.. ), pričom za účelom dodávania kvalitných služieb spolupracujeme s externými odborníkmi špecializujúcimi sa na konkrétnu oblasť práva, realít, financií, architektúru, dizajn a pod.. Aj s ich  ...   staging.. ).. PORADENSTVO.. Celé spektrum dopĺňajú služby podnikteľského - personálneho a manažérskeho poradenstva (.. konzultácie a analýzy.. ) zamerané na identifikáciu problémov a načrtnutie ich riešení za účelom zlepšovania efektivity a fungovania oblastí Vašich záujmov, riadenia, produktivty spoločnosti a jej zamestnancov, vzťahov a komunikácie s Vašimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, medzi jednotlivými zložkami Vašej spoločnosti.. Je naším záujmom pomáhať Vám realizovať Vaše osobné, či pracovné zámery k Vašej spokojnosti a spokojnosti všetkých zainteresovaných.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. sedačka Rolf Benz NOVA, držiteľ ocenenia Winner – interior innovation award 2014 -veľtrh nábytku – imm cologne Kolín nad Rýnom.. prenájom,kancelárie, Hollého.. prenájom,kancelária/ byt,Cintorínska.. kancelárie/štúdio, Lazaretská,prenájom.. obchod,Cintorínska, prenájom.. Tvorba web stránok.. :.. BiznisWeb.. sk.. ,.. Redakčný systém.. |.. Prihlásiť.. (c) homein..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: právne služby v oblasti nehnuteľností, občianskeho, obchodného, pracovného, autorského práva, mediácia Homein
  Descriptive info: Právne poradenstvo.. Občianske právo.. poskytovanie právneho poradenstva, analýz a vypracovávanie právnych dokumentov v oblasti najmä záväzkového práva, vrátane práva nehnuteľností - sprostredkovateľských, nájomných, kúpnych, darovacích, zámenných a záložných zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, ako aj ručiteľských záväzkov, zmlúv o pôžičke, zriadení vecných bremien, zmlúv o dielo, dohôd o vyporiadaní BSM, podielového spoluvlastníctva, dohôd o zložení zálohy, preberacích protokolov atď.. Obchodné právo a pracovné právo.. kompletný právny servis pri založení spoločností (zakladateľské dokumenty) a ich zmenách (prevody obchodných podielov atď.. ), obchodnej činnosti (zmluvy o dielo, úverové, mandátne zmluvy, zmluvy o spolupráci, dohody o urovnaní, analýzy a stanoviská, bankové produkty atď.. ), analýzy právneho stavu spoločnosti, jej činností a dokumentov s cieľom zistenia rizík (due diligence), poradenstvo pri zabezpečovaní chodu spoločností (konania valných zhromaždení, organizačný poriadok a vnútorné predpisy) a riešení vzťahov so zamestnancami (pracovné zmluvy, náplne práce, dohody o skončení pracovného pomeru atď.. ) a spolupracujúcimi osobami (živnostníkmi).. Autorské právo a právo duševného vlastníctva.. problematika úpravy autorského zákona, predovšetkým v oblasti stavebnej a projekčnej činnosti – architektúry (zmluvy o vytvorení diela, nakladanie s právami autora - licenčné zmluvy atď.. ).. Správne právo a konania pred orgánmi štátnej správy..  ...   z dôvodu nedostatočnej právnej ochrany.. Súvisiace oblasti.. Právne poradenstvo a servis.. v oblasti právneho zastrešenia realitnej činnosti, najmä vypracovania alebo pripomienkovania zmlúv a právnych podaní.. pre realitné kancelárie a realitných sprostredkovateľov ako aj klientov.. , ktorí nemajú záujem aj o využitie našich realitných služieb.. Mediácia.. mimosúdne riešenie sporov v oblasti obchodnej, občianskej, rodinnej/rozvody, pracovnej, či susedských sporov, v ktorom mediátor – neutrálna osoba, na ktorej sa sporiace sa strany dohodnú, nesúdi ani nevynáša rozhodnutia, ale iba pomáha stranám vyjednať vyvážené urovnanie sporu nájdením riešenia akceptovateľným pre obe strany.. Mediácia sa dá použiť pred súdnym sporom, arbitrážou alebo súčasne s nimi.. Je rýchla, neformálna a neposlednom rade, v prípade nájdenia spoločného riešenia môže ušetriť nemalé peňažné prostriedky.. (Zákon č.. 420/2004 Z.. z.. o mediácii a doplnení niektorých zákonov).. mediačný audit - identifikácia komunikačných problémov na pracovisku (nedostatočná alebo kritizujúca komunikácia, pokles výkonnosti, upadajúca firemná kultúra a pod.. ) alebo s obchodnými partnermi, návrh možností ich riešení s cieľom predídenia vzniku reálnych sporov a ich celofiremných následkov.. V prípade záujmu o zaslanie otázky alebo poskytnutia právneho poradenstva využite možnosť zaslania Vášho dopytu prostredníctvom nášho emailu homein@homein.. sk alebo vyplnením.. on-line formulára..

  Original link path: /sluzby/
  Open archive

 • Title: reality a právne poradenstvo Homein
  Descriptive info: Hľadáme.. Právna pomoc v realitách.. Ponuka.. Realitná činnosť.. kompletný právny a realitný servis spojený s realizáciou sprostredkovávaného vzťahu.. , či už nehnuteľnosť predávate, kupujete, prenajímate alebo nájom hľadáte, v rámci ktorého zabezpečujeme:.. overenie oprávnenia nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, preverenie vlastníckych alebo nájomných práv, podkladov nevyhnutných k nakladaniu s nimi.. spracovanie ponúk a dopytov, obhliadky, inzerovanie, propagácia a vyhľadávanie vhodných záujemcov, reporty o stave obchodného prípadu.. vypracovanie a podanie príslušných právnych dokumentov, poradenstvo pri výmaze a zápise záložných práv a vecných bremien a realizácia ostatných krokov podľa špecifikácie konkrétneho obchodného prípadu.. zastupovanie klientov pri rokovaniach so záujemcami, správnymi orgánmi, správcami nehnuteľností, finančnými inštitúciami, poskytovateľmi energií.. prostredníctvom externých spolupracovníkov vyhotovenie geometrických plánov, ocenenie nehnuteľností, pomoc  ...   asistencia pri preberaní/odovzdávaní nehnuteľnosti a pravidelné kontrolovanie stavu nehnuteľnosti, platieb nájomného a súvisiacich služieb, zastupovanie majiteľov v neprítomnosti vo vzťahu k správcovským organizáciám, výber pošty, organizovanie nutných opráv alebo upratovacích služieb, pravidelné platby a reporty majiteľom.. Sprostredkovanie remeselných a rekonštrukčných prác.. opravy, maľovanie, upratovanie, starostlivosť o zeleň a pod.. Zariaďovanie a úprava interiérov a exteriérov.. navrhovanie úprav interiérov jednoduchých návrhmi zariadenia holo bytov alebo oživenia interiérov a exteriétov za účelom zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti a urýchlenia jej predaja alebo prenájmu (home staging).. sprostredkovanie služieb interiérového dizajnu, architekta a vypracovania projektovej dokumentácie.. V prípade záujmu o ponúknutie Vašej nehnuteľnosti, zaslania otázky alebo poskytnutia právneho poradenstva využite možnosť zaslania Vášho dopytu, či ponuky prostredníctvom nášho emailu homein@homein..

  Original link path: /reality/
  Open archive
 •  

 • Title: home in, podnikateľské, organizačné a personálne poradenstvo Homein
  Descriptive info: Vychádzajúc z našich skúseností a znalostí v oblasti vyjednávania a uzatvárania obchodných kontraktov, riadenia tímov, či dosahovania stanovených cieľov jednotlivcov alebo spoločností, si veľmi dobre uvedomujeme dôležitosť správnej komunikácie, patričnej kontroly, dostatočných vedomostí a praxe, kompetencie a pozitívnych emócií ako hlavných atribútov dosahovania želaných výsledkov.. Svojim klientom ponúkame služby podnikateľského a personálneho poradenstva, ktoré ocenia nielen ako doplnkové služby poskytovania právnych a realitných služieb.. Ide najme o konzultačné služby pri analýze a zisťovaní oblastí „v ktorých sa nedarí“ a nastavovaní zmien vedúcich k prosperite zvolenej oblasti :.. Podnikateľské - personálne poradenstvo:.. poradenstvo pri výbere zamestnancov a spolupracovníkov (živnostníkov), definovaní profilu obsadzovanej pozície, existujúcich pozícií a pracovných náplní.. poradenstvo pri vzdelávaní a  ...   s obchodnými partnermi za účelom dosahovania želanej produkcie.. vnútro firemné organizačno - právne audity.. poradenstvo pri tvorbe a zmenách organizačnej štruktúry a interných predpisov.. pomoc pri nastavení zmien firemných procesov, komunikačných línií za účelom optimálneho vykonávania úloh a dosahovania želaných výsledkov.. kontroly a analýzy právneho stavu spoločnosti, jej činností a dokumentov s cieľom zistenia možných rizík (due diligence).. Predchádzanie a mimosúdne riešenie sporov.. (zamestnanec/ spolupracovník/ zamestnávateľ.. / obchodný partner) formou individuálnej analýzy problému jednotlivca alebo mediačného auditu, mediáciou alebo uzavretím dohôd o urovnaní a pod.. a to podľa individuálnych požiadaviek spoločností, či jednotlivcov.. V prípade záujmu o zaslanie otázky alebo poskytnutia poradenstva využite možnosť zaslania Vášho dopytu prostredníctvom nášho emailu homein@homein..

  Original link path: /poradenstvo/
  Open archive

 • Title: home in - zaslanie dopytu, otázky, ponuky nehnuteľnosti Homein
  Descriptive info: Služba on-line formulára.. V prípade záujmu o ponúknutie Vašej nehnuteľnosti, zaslania dopytu, otázky, poskytnutia právneho alebo podnikateľského poradenstva alebo bližšej informácie ohľadom spolupráce prostredníctvom on-line služby, využite možnosť zaslania Vášho dopytu, či ponuky prostredníctvom nášho on-line formulára.. V prípade požiadavky o právne poradenstvo si vyhradzujeme právo odpovedať Vám buď zdarma a v takomto prípade Vašu otázku ako aj zaslanú odpoveď zverejniť v sekcii Zaujímavosti bez uvedenia Vašich identifikačných údajov alebo právnu službu spoplatniť a v takomto prípade Vám na Vami zadaný email zašleme vopred cenovú ponuku a Vy pokiaľ s ňou budete súhlasiť, poukážete požadovanú čiastku  ...   odpovedať Vám na Vašu otázku.. Priložené súbory (obrázky) je potrebné posielať vo formíte JPEG a do veľkosti jedného súboru cca 150 - 200 Kb.. Rýchly kontakt.. Meno a priezvisko.. *.. :.. Telefón.. Email.. Mám záujem o služby.. Reality-kúpa/predaj/prenájom.. Podnikateľské poradenstvo.. Iný dopyt.. Prosím priložte súbor:.. Služba/otázka/ponuka:.. Súhlasím.. Súhlasím s podmienkami služby on-line formulára a jeho vyplnením zároveň prehlasujem, že v súlade so zákonom č.. 122/2013 Z.. o ochrane osobných údajov súhlasím až do odvolania so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto formulári za účelom získania bližších informácií o poskytovaných službách alebo ich poskytnutia.. *Povinné polia.. Captcha:..

  Original link path: /on-line-formular/
  Open archive

 • Title: home in - aktuality Homein
  Descriptive info: Novinky.. Vitajte na našej web stránke.. 14.. 04.. 2012, 16:52.. , homein.. Komentáre: 0.. | Počet zobrazení: 449.. Celý článok.. Najnovšie trendy v bývaní.. 27.. 01.. 2014, 15:08.. | Počet zobrazení: 134.. Medzinárodný veľtrh nábytku – imm cologne – 13.. -19.. január v Kolíne nad Rýnom.. Prenajímanie bytov po novom ?.. 2014, 15:25.. | Počet zobrazení: 120.. Nový zákon o krátkodobom nájme bytu..

  Original link path: /zaujimavosti/
  Open archive

 • Title: home in - spolupráca pre realitné kancelárie, Homein
  Descriptive info: Externá spolupráca.. Ponúkame spoluprácu geodetom, hypotekárnym poradcom, dizajnérom a všetkým tým, o ktorých služby by mali naši klienti záujem.. Ponúkame možnosť.. finančného odmenenia tých, ktorí nám dajú konkrétny tip.. , odporučia nás alebo nám.. poskytnú kontakt na klienta.. , ktorý cez nás prenajme alebo predá nehnuteľnosť.. Ponúkame.. spoluprácu realitným kanceláriám a realitných sprostredkovateľom.. Vy máte záujemcu, my prenajímanú alebo predávanú nehnuteľnosť alebo naopak?.. Alebo potrebujete iba služby právnika?.. Vieme si dohodnúť podmienky spolupráce a odmeňovania k obojstrannej spokojnosti.. V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spolupráce (Bratislava  ...   s nami spolupracovať? Vykonávate pozíciu, o ktorú by sme vzhľadom k našim oblastiam pôsobenia mohli mať záujem? Myslíte, že ste najlepší, máte dostatočné skúsenosti a vynikajúce výsledky a že budete pre nás prínosom? Vyskúšame si Vás! Pošlite nám svoj stručný životopis a motivačný list na našu emailovú adresu.. Výberové konanie sa robí podľa potreby, priebežne, termín výberového konania vybraným uchádzačom bude oznámený telefonicky alebo písomne na uvedenú emailovú adresu.. V prípade neoslovených uchádzčov alebo iných záujemcov o spoluprácu budú všetky údaje skartované.. Tešíme sa na spoluprácu s Vami..

  Original link path: /spolupraca/
  Open archive

 • Title: home in -kontakt Homein
  Descriptive info: JUDr.. Jana Jančinová – HOME IN.. Vysoká 26, 811 06 Bratislava.. Mobil:+421 903 225 335.. Email:.. homein@homein.. www.. homein.. IČO: 30851939.. Registrácie.. Jana Jančinová, advokátka, zap.. v zoz.. advokátov SAK, pod č.. 2049.. Jana Jančinová, mediátor, zap.. mediátorov MS SR, pod č.. 599.. Jana Jančinová - HOME IN, Obv.. úrad Bratislava, č.. živ.. r.. 110-214724.. Jana Jančinová, certifikovaný realitný poradca, SORA, číslo 111001.. V prípade záujmu o ponúknutie Vašej nehnuteľnosti, zaslania dopytu, otázky, poskytnutia právneho alebo podnikateľského poradenstva alebo bližšej informácie ohľadom spolupráce, využite možnosť zaslania Vášho dopytu, či ponuky prostredníctvom nášho emailu homein@homein.. Kde nás nájdete..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: home in - prenájom nehnuteľností Homein
  Descriptive info: Prenájom.. Predaj.. -------------------------------------------------------------------------------------------------.. Ponuka: Prenájom ID:001/13.. Druh:.. kancelárie.. Mesto: Bratislava, Staré mesto.. Ulica: Obchodná.. Podlahová plocha: od 18,30 m2 – do 37,29 m2.. Cena: kancelária: 7,50 eur/m2/mes +DPH,.. +spol.. pr.. +prev.. náklady.. Dáme do podnájmu administratívne priestory v centre na Obchodnej ulici, na 2.. podlaží.. Jednotlivé miestnosti (v počte 7) sú prenajateľné ako samostatné (nezariadené) kancelárie o rôznych výmerách od 18,30 m2 – do 37,29 m2 (niektoré z nich sa dajú prepojiť), možnosť rozšírenia/výmeny kancelárie v rámci voľných prenajímaných priestorov, vybavené štruktúrovanou kabelážou, klimatizáciou, otvárateľnými oknami so žalúziami, podlaha – koberce/dlažba, prístup výťahom aj schodmi, elektronický vrátnik.. K prenajímaným priestorom prislúchajú spoločné (zariadené) priestory – recepcia (s terasou), zasadačka vhodná aj ako školiaca miestnosť, kuchynka, toalety, komunikačné plochy, na úhrade ktorých sa podieľajú nájomníci v pomere podľa svojej prenajatej plochy.. Možnosť prenájmu samostatných príručných skladovacích priestorov vo výmere od 4,74 m2do 10,72m2, nachádzajúcich sa na tom istom podlaží.. Vzhľadom k terajším nájomníkom vhodné najmä pre subjekty poskytujúce poradenskú činnosť (financie, právo).. Stravovanie priamo v objekte, možnosť prenájmu parkovacieho miesta v prípade voľnej kapacity.. Cena nájmu kancelárií: 7,50 eur/m2/mes +DPH,.. Cena nájmu spoločných priestorov: 5,00 eur/m2/mes +DPH,.. Prevádzkové náklady(preddavky) vrátane energií: 3,50 eur/m2/mes+DPH.. Voľné ihneď, dlhodobý prenájom.. obchodná -zasadačka.. obchodné-kanc.. obchodná - kuchynka.. obchodná -racepcia.. Ponuka: Prenájom ID:002/13.. Druh:.. Mesto.. Bratislava, Staré mesto.. Ulica:.. H.. olléh.. o.. Podlahová plocha.. 57 m2.. Cena:.. 7,50 eur/m2/mes +DPH +prev.. náklady.. Dáme do podnájmu administratívne priestory v centre na Hollého ulici (vstup aj z Obchodnej), na 2.. Jednotlivé kancelárie (v počte 3) sú prenajateľné aj ako samostatné (nezariadené) kancelárie o výmerách 6,4m2, 9,11 m2 a 15,79m2, avšak prenajímateľ uprednostňuje ich prenájom ako celok (so spoločným vstupom), spolu so spoločnými priestormi – chodba, toalety, kuchynka – o celkovej výmere celku 57,23 m2.. Kancelárie sú vybavené štruktúrovanou kabelážou, klimatizáciou, otvárateľnými oknami so žalúziami, podlaha – koberce/dlažba, prístup výťahom aj schodmi.. ,.. Vzhľadom k ostatným nájomníkom vhodné najmä pre subjekty poskytujúce poradenskú činnosť.. Cena nájmu: 7,50 eur/m2/mes +DPH,.. kanc.. hollého-1.. hollého-2.. hollého-kuchynka.. hollého-vstup.. Ponuka: Prenájom ID:003/13.. kancelária/byt.. Mesto:.. Ulica:.. Cintorínska.. Podlahová plocha:.. 60,5 m2.. 12,50 eur /m2/mesiac + DPH (dohoda).. prev.. náklady: 3,50 eur/m2/mesiac +DPH.. Dáme do podnájmu zaujímavo dispozične riešený nebytový priestor v centre, na Cintorínskej ulici.. Ide o samostatný priestor na streche (6.. podlažie) administratívnej budovy, využiteľný vzhľadom k svojmu dispozičnému riešeniu, preskleným stenám a prepojeniu s veľkou terasou ponúkajúcou nádherný výhľad na centrum mesta ako kancelária a aj ako bytová (manažérska)jednotka o celkovej výmere 60,5 m2 + 21 m2 terasa.. Hlavný priestor (obývačka/kancelária) je doplnený kuchynskou nikou a oddelený iba vizuálnou priečkou od menšieho priestoru (kancelária/spálňa) s úložnou nikou.. Z hlavného priestoru (presklené steny) je stup na južne orientovanú veľkú terasu s nádherným výhľadom na mesto.. Vstup do priestoru je priamo z výťahu (jediný nájomník na podlaží) z kadiaľ (chodby) je vstup do kúpeľne/toalety a hlavného priestoru.. Kancelária/bytová jednotka je vybavená štruktúrovanou kabelážou, klimatizáciou, veľkými otvárateľnými oknami so žalúziami, podlaha  ...   sa tento priestor obsadí, následne sa bude prenajímať priestor zvyšných 228m2, v ktorých budú vybudované toalety.. Priestor má vstupy z oboch strán.. Priestor je momentálne zariadený ako nahrávacie štúdio, je vybavený štruktúrovanou kabelážou, klimatizáciou, otvárateľnými oknami so žalúziami, podlaha – koberce/dlažba, strážna služba v objekte.. Cena nájmu: 9 eur/m2/mesačne + DPH (dohoda možná v závislosti od dĺžky nájmu a vykonaných úprav priestoru).. Voľné ihneď, dlhodobý prenájom (pri kompletnej prestavbe minimálne 3 roky), províziu záujemca neplatí.. Lazaretská-objekt.. Lazaretská-pôdorys.. Ponuka: Prenájom ID:006/13.. obchodný priestor.. 85,62 m2.. 13 eur /m2/mesiac + DPH (dohoda).. náklady: 3,50 eur/m2/mesiac +DPH.. Dáme do prenájmu obchodno-administratívne priestory v centre, na Cintorínskej ulici (vstup z objektu aj ulice).. Priestor o celkovej výmere 85,62 m2 pozostáva z obchodného priestoru s preskleným výkladom a vstupom z ulice aj z objektu o rozlohe cca 50 m2 a zázemia tvoreného chodbou, wc, kuchynkou a administratívou/skladom (s oknom).. Priestor je vybavený štruktúrovanou kabelážou, klimatizáciou, otvárateľnými oknami so žalúziami, podlaha – koberce/dlažba.. Stravovanie priamo v objekte, možnosť prenájmu parkovacieho miesta v susednom objekte 130 eur/mes + DPH.. Cena nájmu: 13,00 eur/m2/mes +DPH, (dohoda možná).. Prevádzkové náklady(preddavky) vrátane energií: 3,50 eur/m2/mes+DPH + ročné vyúčtovanie.. obchod-cint.. -vstup.. -1.. -2.. -pôdorys.. Ponuka: Prenájom ID:007/13.. 12,49 m2.. 6 eur /m2/mesiac + DPH.. náklady: 3,8 eur/m2/mesiac +DPH.. Dáme do prenájmu dva samostatné administratívne priestory v centre, na Cintorínskej ulici o výmere 21,27 m2 a 12, 49 m2 prenajímané v rámci celého komplexu o výmere 293 m2, na 2.. podlaží.. Menšia kancelária má iba vetracie okno s výškou parapetu 140 cm nad úrovňou podlahy.. Priestory sú vybavené štruktúrovanou kabelážou, klimatizáciou, podlaha – koberce/dlažba, strážna služba v objekte.. K prenajímaným priestorom prislúchajú spoločné priestory - zasadačka, kuchynka, toalety, komunikačné plochy, na úhrade ktorých sa podieľajú nájomníci v pomere podľa svojej prenajatej plochy.. Cena nájmu kancelárie 21,27 m2 a prislúchajúcej časti spoločných priestorov 9,50 eur/m2/mes +DPH,.. Cena nájmu kancelárie 12,49 m2 a prislúchajúcej časti spoločných priestorov 6 eur/m2/mes +DPH,.. Prevádzkové náklady (preddavky) vrátane energií: 3,80 eur/m2/mes+DPH+ročné vyúčtovanie.. Záujemca províziu neplatí.. -cintorínska-2.. -cintorínska-3.. Ponuka: Prenájom ID:001/14.. Druh: 1-izb.. byt.. Mesto: Bratislava, Nové mesto.. Ulica: Tomášikova.. Podlahová plocha: 38 m2.. Cena: 380 eur/mesiac + energie 110 eur/mes.. Prenajmeme 1-izbovy byt na Tomášikovaj ul.. južne orientovaný s veľkou loggiou cez celý byt, s krásnym výhľadom na jazero Kuchajda, na 9.. podlaží, 38 m2, pozostávajúci z predsiene, z ktorej je vstup do kúpeľne a do obývacej kuchyne /obývacej izby, z ktorej je vstup na loggiu.. Byt je kompletne zariadený nábytkom (dve veľké šatníkové skrine, manželská posteľ, kuchynská linka so sedením, stolík, stoličky, zariadenie kúpeľne, TV skrinka atď.. ) a vybavením (spotrebiče - chladnička, pračka, sporák, mikrovlnka, umývačka riadu, vysávač, žehlička, varná kanvica, TV atď.. Výhodná poloha v širšom centre mesta, pri Poluse dobré spojenie MHD.. Nefajčiar, bez zvierat.. Voľný ihneď.. Cena nájmu (1-2 osoby) 380 eur/mes.. + energie a internet cca 110 eur/mes.. Záujemca o nájom províziu neplatí.. izba 1.. izba 2.. kúpeľňa..

  Original link path: /reality/ponuka/prenajom/
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /objects/text/showimage.php?height=480&width=640&data=/domain/homein/files/istock-investor.jpg
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /objects/text/showimage.php?height=480&width=640&data=/domain/homein/files/12432531-successful-business-3d-business-man-thumbs-up-with-rising-graph-on-his-hand-isolated-on-white-backgr.jpg
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 52