www.archive-sk-2014.com » SK » I » IRSA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 32 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Osobná stránka sochára, rezbára, artpraktika, kritika, organizátora a publicistu Andreja Iršu.
  Descriptive info: .. 01.. Kniha "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" je vypredaná.. 02.. 03.. 04.. 05.. 06.. 07.. Pause.. Frontpage Slideshow (version 1.. 7.. 2) - Copyright 2006-2008 by JoomlaWorks.. Hlavná stránka.. Kandidát na post starostu.. Prečo?.. Volebný program.. Rozhovor o kandidatúre.. Videá.. Kátov vo fotografii.. Dokumenty a iné odkazy.. Autor.. O autorovi.. Slovo autora.. Referencie.. Médiá.. Galéria.. Autorská tvorba.. Zákazkové realizácie.. Sympóziá a výstavy.. Rozsiahle realizácie.. Staršia tvorba a výroba.. Publikačná činnosť.. Portál Rezbárstvo.. sk.. Knihy.. Časopisy a noviny.. Iné médiá.. Spolupráca.. Partneri.. Možnosti spolupráce.. Kontakt.. Vážení občania.. Blížia sa komunálne voľby a tak ako každé štyri roky - máme vo svojich rukách možnosť zasiahnuť svojou voľbou do smerovania obce.. Je to naše právo a samozrejme - aj zodpovednosť.. Predovšetkým o „starostovanie" je veľký záujem.. Možno by  ...   No vždy som si našiel čas pre rodinu, obec aj občanov Kátova.. Nie sú to desiatky, ale určite stovky a s prihliadnutím na uplynulé roky - možno tisíce hodín práce pre obec.. Píšem projekty, ktoré prinášajú úžitok v oblasti sociálnej, kultúrnej aj športovej.. Píšem vyjadrenia a stanoviská obce, články na obecný web, aj do médií a zúčastňujem sa školení či dôležitých rokovaní.. Reprezentujem nie len seba, ale aj obec na významných podujatiach.. Na základe dlhoročných skúseností a preukázateľných výsledkov sa uchádzam v tomto roku o post starostu obce ako nezávislý kandidát.. Rozhodol som sa prostredníctvom webovej stránky poodhaliť časť práce, ktorá je za mnou v dlhom časovom horizonte a nie len krátko pred voľbami.. Prajem Vám šťastnú voľbu.. Andrej Irša.. Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť.. CBsoft, s.. r.. o..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Osobná stránka sochára, rezbára, artpraktika, kritika, organizátora a publicistu Andreja Iršu.
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kniha "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" je vypredaná.
  Descriptive info: Kniha Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov je vypredaná.. Kniha je tematicky zameraná na výtvarné opracovanie dreva s použitím strojného vybavenia.. Titul priamo podporuje rozvoj (remesiel a umenia) na základe praktických skúseností autora.. Kniha monitoruje historické súvislosti, súčasný stav a predkladá čitateľovi praktické informácie z oblasti výroby, dokumentácie a prezentácie tvorby.. Čitateľ má v k dispozícii názorné ukážky ako postupovať pri výrobe sochy (postavy).. Naučí sa pracovať s proporciami, bude vedieť ako urobiť tvár a ruky.. Bude oboznámený s rozdielmi detskej, mužskej a ženskej anatómie.. Sú tu uvedené rozdielne požiadavky na realizácie pre interiér a exteriér (kompaktnosť tvaru, vplyv poveternostných podmienok, stabilita.. ).. Pozornosť je venovaná perspektívnym spôsobom obrábania, aj bezpečnosti práce.. V závere knihy nájde čitateľ prehľad realizácií rôznych autorov, ktoré poslúžia ako motivácia k vlastnej tvorivej činnosti.. Čitateľ v uvedenom titule získa cenné informácie v oblasti umelecko-remeselného spracovania dreva, s použitím nových pracovných postupov.. V Slovenskej a Českej republike nebola doposiaľ téma knižne spracovaná.. Virtuálnu prehliadku knihy môžete vykonať kliknutím na náhľady vybraných strán.. nahlad01.. jpg.. " target="_blank">.. nahlad02.. nahlad03.. nahlad04.. nahlad05.. nahlad06.. nahlad07.. nahlad08.. nahlad09.. nahlad10.. nahlad11.. nahlad12.. nahlad13.. nahlad14.. nahlad15.. nahlad16.. nahlad17.. nahlad18.. Technické údaje o.. publikácii:.. - formát A4.. - 110 strán.. - takmer 200 (farebných) fotografií.. - viac ako 50 názorných kresieb.. - väzba lepená (V2).. - kriedový papier.. - v slovenčine,  ...   motorovej píly.. - Použitie motorovej píly.. - Použitie uhlovej brúsky.. - Použitie priamej mikrobrúsky.. - Výber nástrojov.. POSTUP VÝROBY SOCHY.. - Postup výroby sochy.. PRACOVNÉ POSTUPY.. - Doprava, manipulácia, osadenie.. - Povrchové úpravy.. NIEKOĽKO INFORMÁCIÍ NA ZÁVER.. - Označenie diela.. - Cenotvorba.. - Výstavy.. - Sympóziá.. - Iné možnosti prezentácie.. - Ako ďalej?.. FOTOGALÉRIA REALIZÁCIÍ.. Reklamné strany.. PRAMENE A LITERATÚRA.. OBSAH.. Cieľová skupina záujemcov:.. - záujemci o rezbárstvo.. - školy.. - záujemci o základy výtvarnej teórie.. - profesionálni výtvarníci.. - remeselníci pracujúci s drevom.. - majitelia záhrad a rodinných domov.. - vlastníci motorových píl, chalupári.. - organizátori (rezbárskych, sochárskych) sympózií a workshopov.. - záujmové organizácie.. - profesné združenia.. - záhradní architekti, dizajnéri.. - teoretici výtvarníctva a remesiel.. Kniha "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" bola oficiálne uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods.. 6 zákona č.. 245/2008 Z.. z.. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení a na základe odporúčania Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ako doplnkový didaktický prostriedok a je zaradená do zoznamu odporúčaných učebných pomôcok pre učebné a študijné odbory stredných odborných škôl výtvarného zamerania.. Odporúčacia doložka vo formáte PDF tu.. Cena knihy pre SR je 20,-€ vrátane balného a poštovného (dobierka).. Objednávka knihy - kliknite.. / Produkt sa už nanachádza v ponuke!.. VYPREDANÉ !..

  Original link path: /index.php/publikana-innos/knihy
  Open archive
 •  

 • Title: Kandidát na post starostu
  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Prečo?
  Descriptive info: Kultúra v Kátove.. Častou otázkou spoluobčanov je: Prečo obec Kátov nemá Dom kultúry ako iné obce na okolí ? Otázka je vyslovená – odpoveď musíme hľadať v nedávnej minulosti.. Ďalšie informácie.. Dôvody kandidatúry.. Právo voliť a byť volený – sú základné Ústavné práva.. Ktokoľvek – kto spĺňa legislatívne ustanovenia - má právo predpísaným spôsobom skutočniť svoje rozhodnutie, či voľbu.. Všetky potrebné údaje k voľbám sú uvedené na stránkach.. Ministerstva vnútra Slovenskej  ...   rozhodol na podnet občanov obce - po dôkladnom zvážení.. Dlhoročne som ako poslanec Obecného zastupiteľstva spätý so zámermi aj problémami obce a podieľam sa aktívne na ich napĺňaní a riešení.. Taktiež som autorom myšlienky Kvetinových dní v obci (dnes už 14 realizovaných ročníkov).. Výkon niekoľkých funkcií je zdrojom skúseností a schopností, ktoré sú zárukou reprezentatívneho výkonu funkcie starostu obce Kátov.. Odpovede na ďalšie otázky sú.. v rozhovore pre týždeník MY Záhorie..

  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu/preo
  Open archive

 • Title: Volebný program
  Descriptive info: Volebný program (v bodoch).. Súpis bodov bol urobený na základe poznámok počas zasadaní Obecného zastupiteľstva, pri osobných rozhovoroch s občanmi obce Kátov aj odborníkmi v rôznych smeroch.. Podstatná časť sú vlastné myšlienky.. Jednotlivé body sú realizovateľné a bude mojim poslaním ich naplniť.. Jeden z bodov mojej kandidatúry má však absolútnu prioritu.. Jedná sa o nesplnený záväzok všetkých predchádzajúcich starostov a dozrel čas na to - aby sa stal skutočnosťou.. Pokiaľ by v prípade môjho zvolenia nebol zrealizovaný v priebehu funkčného obdobia (aspoň z podstatnej časti) nebol by som správnym človekom na správnom mieste a dobrovoľne opustím komunálnu sféru.. Som presvedčený - že správny starosta by sa mal k problémom postaviť čelom.. Preto vyslovujem tento záväzok:.. V prípade zvolenia, bude počas môjho funkčného obdobia realizovaná prestavba budovy MŠ na viacúčelovú budovu, kde sa budú konať kultúrno-spoločenské akcie.. To však nie je všetko.. Mám takmer 90 bodový zoznam budúcej práce.. Pripúšťam, že nasledovných bodov je veľa - no ak to nie sú priamo Vaše požiadavky - tak sú to potreby celej obce.. Všetko sa v priebehu jedného funkčného obdobia urobiť nedá, ale prečo to neskúsiť? Je toho treba toľko urobiť - že len púhe zrealizovanie časti zámerov posunie obec na podstatne vyššiu kvalitatívnu úroveň.. Čo ma čaká v prípade zvolenia za starostu obce Kátov:.. Zeleň, voda a verejné priestranstvá.. Spracovať Dokument starostlivosti o dreviny (povinnosť mať takýto dokument vyplýva zo Zákona č.. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny) – podklad pre údržbu zelene.. Spracovať Zoznam pozemkov pre náhradné výsadby (povinnosť mať takýto dokument vyplýva zo Zákona č.. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny) – podklad pre výsadby.. spracovať Miestny územný systém ekologickej stability vrátane zastavaného územia (povinnosť mať takýto dokument vyplýva zo Zákona č.. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny) – územnoplánovací podklad.. Spracovať VZN pre výsadbu, údržbu a ochranu zelene.. Urobiť opatrenia voči vzniku nelegálnych skládok.. Spracovať projekt a následne realizovať výsadbu obecného parku (Žliabky).. Realizovať výsadbu zelene (alej) na ceste ku kostolu.. Vyčistiť plochu jazera medzi stavom a mostom na pôvodnú úroveň.. Vytvoriť korienkovú čistiareň.. Podporiť hniezdiská vtákov medzi Novým a Starým mostom.. Opäť zaradiť Kátovské jazero medzi maloplošné chránené územia, stupeň ochrany 4.. Splavniť úsek Kanál – Chvojnica - Morava – Rameno.. Pokračovať vo vyčistení kamenných rigolov a zabrániť ich devastácii.. Revitalizovať jazierko Hliníky i s plochami zelene okolo, vytvoriť oddychovo-relaxačný priestor pri vode (vrátane lavičiek).. Riešiť vodný systém v obci (zadržiavanie i odvádzanie dažďových vôd), pritom riešiť tiež výmenu terajšieho dvojpolohového stavidla (na kanáli) za regulovateľné.. Zachrániť a prezentovať historické krajinné štruktúry na území obce.. Plánovanie, metodika.. Zabezpečiť spracovanie územno- plánovacích dokumentov pre rozvoj obce (urbanistická štúdia, prípadne riešiť prostredníctvom štúdií jednotlivé plochy).. Zabezpečiť výstavbu v duchu trendov „nového urbanizmu“,  ...   uliciach.. Zvýšiť počet parkovacích miest pri MŠ,.. Riešiť informačný systém obce (označenia a smerové tabule - kde sa čo nachádza).. Urobiť chodníky na hlavnej ulici.. Urobiť revíziu a následnú opravu poškodených EL rozvodov.. Preniesť Obecný úrad do nových priestorov MŠ (budúce podkrovie a terajší obecný byt).. Výstavbu riešiť na základe urbanistických koncepcií, aby sa zabránilo chaotickej výstavbe aj výsadbe.. Elektrina pre záhradkársku osadu Baráky.. Činnosť úradu, aktivity.. Spracovať VZN pre postihovanie vandalizmu, nelegálnych skládok a iných prečinov.. Vypracovať manuál pre efektívnu činnosť poslancov.. Zvýšiť podporu nápadov aktívnych občanov / výzva na „Obecné zásahy“.. Na obecnom webe zverejňovať články zamerané na podporu záujmu o veci verejné.. Naučiť vypracovávať projekty miestne organizácie v spolupráci s obcou.. Informovať organizácie o možnostiach čerpania dotácií a vzdelávať ich v tomto smere.. Zverejňovať všetky podstatné aktivity obce.. Intenzívnejšie spolupracovať s rozvojovými agentúrami a profesnými odborníkmi.. Uviesť do reality obecné podnikanie (v zmysle zákona).. Maximálne zefektívniť činnosť Obecného úradu.. Vydávať internetové obecné noviny s možnosťou tlače pre starších priamo na obecnom úrade.. Spísať a zverejníť výhody poskytované obcou spoluobčanom.. Po realizácii časti zámerov prihlásiť obec do celonárodných súťaží (Dedina roka, Zlatý erb, Najkrajšie mesto a obec Slovenska.. Spracovať chronológiu podujatí a udalostí v obci (alternatíva Kroniky obce).. Organizovať odborné prednášky pre poslancov aj záujemcov na zvýšenie kvality rozhodnutí.. Podporiť podnikateľské zámery najmä miestnych podnikateľov.. Podporovať ochotu a záujem občanov na veciach verejných.. Zverejňovať úspechy našich spoluobčanov.. Podporovať komunity v obci.. Zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.. Spracovať databázu miestnych ľudí so špecifickými schopnosťami.. Podporiť založenie miestneho obecne - prospešného Občianskeho združenia.. Presne definovať povinnosti starostu aj poslancov na obecnom webe.. Dokumentovať činnosť obecného zastupiteľstva nie len formou zápisnice – ale aj súhrnných článkov.. Bezpečnosť a ochrana majetku.. Zabezpečiť Obecný úrad, MŠ aj zberný dvor alarmom.. Ak to bude nutné – inštalovať fotopasce, alebo kamerový systém.. Intenzívnejšie postihovať preukázateľné prečiny.. Zrealizovať opravu oplotenia zberného dvora.. Tabuľkové upozornenia (Pietne miesto, Vyhradený priestor, Monitorovaný priestor.. Opraviť oplotenie MŠ.. Financie.. Nedržať financie na špeciálnom účte s nepriaznivými finančnými dopadmi pre obec.. Zastaviť investície do terajšej budovy OcÚ – ktorá nie je v majetku obce.. Lepšie využívať dotácie a zhodnocovať obecný majetok.. Podpora a realizácia podujatí + spoločenská činnosť v obci.. Kvetinové dni.. Výročné stretnutie Jednoty dôchodcov – prípadne príležitosné stretnutia.. Stretnutia MO Slovenského zväzu záhradkárov.. Stretnutia Únie žien Slovenska.. Prednášky.. Výstavy.. Vystúpenia, koncerty, divadlo.. Vítanie občiankov.. Stretnutie občanov obce po stavaní mája.. Začiatok školského roku.. Ukončenie školského roku.. Detský maškarný ples.. Besiedky.. Alternatívna telocvičňa (tanec, cvičenia).. Priestory pre mládež na ohlásené aktivity.. Súťaže detí.. Deň detí.. Dožinkové slávnosti – poďakovanie za úrodu.. Hallovenský večierok.. Mikulášsky večierok.. Zasadania väčšieho rozsahu.. Rodinné podujatia (oslava narodenín, výročia svadby, kar so zabezpečeným dovozom stravy)..

  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu/volebny-program
  Open archive

 • Title: Rozhovor o kandidatúre
  Descriptive info: Rozhovor v regionálnom týždeníku.. Dňa 8.. 9.. 2014 bude zverejnený rozhovor v týždeníku MY Záhorie.. V tomto článku budú odpovede na otázky týkajúce sa kandidatúry, aj odpovede na otázky, ktoré sa možno netýkajú priamo kandidatúry - ale zaujímajú voličov.. Následne bude na týchto stránkach zverejnený Volebný program.. Postupnosť je urobená zámerne - najprv by sa mali  ...   dozvedia o zámeroch pred nami.. Jednotlivé body Volebného programu budú mať podrobnejšie zdôvodnenie v samostatných článkoch.. Ten, kto bude mať záujem prečítať si viac - bude mať možnosť, kto záujem mať nebude - bude mu stačiť rámcový Volebný program.. Rozhodne nezostanem u strohých heslovitých a ťažko overiteľných informácií a pre podporu tvrdení budem využívať linkovanie na dokumenty..

  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu/rozhovor-o-kandidature
  Open archive

 • Title: Videá
  Descriptive info: Videá z Kátova a o obci Kátov.. Ako sa žije v obci Kátov.. Futbalový klub Kátov.. Kátovský betlehem.. - Betlehem bude od novembra 2014 až do marca 2015 reprezentovať obec Kátov vo Francúzsku (Normandii) v mestečku Allouville-Bellefosse.. Obec je známa 1350 ročným dubom..

  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu/videa
  Open archive

 • Title: Kátov vo fotografii
  Descriptive info: Kátov vo fotografii.. Fotografie - Panoramio..

  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu/katov-vo-fotografii
  Open archive

 • Title: Dokumenty a iné odkazy
  Descriptive info: Dokumenty - ktoré možno nepoznáte, alebo na ktoré sa zabudlo.. Dnes už neaktuálny - ale stále posledný dokument "Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce (PHSR) 2007-2013" - Odporúčam predovšetkým strany 63 až 65 - kde sú graficky zobrazené výsledky dotazníkového prieskumu.. Pre oživenie pamäti - starý volebný program súčasnej starostky.. Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity "Projektový manažment" 2010.. Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity "Obnova obcí" 2010..

  Original link path: /index.php/kandidat-na-post-starostu/dokumenty-a-ine-odkazy
  Open archive

 • Title: O autorovi
  Descriptive info: O autorovi.. Irša.. Meno, ktoré je zároveň značkou.. Značkou majstra, ktorý vďaka svojim schopnostiam dáva drevu nové poslanie.. Drevo nielen vonia a je príjemné na dotyk, drevo je i ťažké, kladie odpor a len skutočný majster si s ním robí čo chce, určuje jeho ďalší život, podriaďuje ho svojim myšlienkam.. K dosiahnutiu cieľa je potrebné zaujatie a vytrvalosť- vlastnosti, ktoré sú pre Iršu príznačné.. Cestou autodidaktického štúdia a predovšetkým rokmi praxe zaujal v oblasti rezbárstva a sochárstva post uznávaného odborníka.. Iršova tvorba je živelná v energických, no presných rezoch motorovej píly, ktorou tvrdo a nekompromisne vymedzuje tvar podľa svojho zámeru.. Inokedy živelnosť vystrieda pokoj, ktorý vyžaruje z menších sôch, z jemných detailov, kde aj zrnká prachu  ...   Celkom nové dimenzie sochársko-dizajnérskej tvorby dosahuje zakomponovaním ozvučenia, osvetlenia, pohybu.. Samostatnú kapitolu tvorí komerčná zákazková výroba, často podriadená najrôznejším vrtochom objednávateľov.. I takéto realizácie majú zmysel, dostáva tu priestor práca s ľuďmi, možnosť ovplyvnenia zámeru, pochopenie a zhmotnenie myšlienok druhých.. To prináša nové výzvy, ich napĺňanie zdokonaľuje majstra najmä v jeho technických zručnostiach, ktoré spolu s ostatnými danosťami zúročuje v kvalitnej lektorskej činnosti.. Prvé dielo Andreja Iršu knižného formátu je precízne spracovanou odbornou publikáciou, ktorá vychádza z jeho znalostí a skúseností.. Nesie v sebe kus autorovej jedinečnosti a je výsostne aktuálna, čím napĺňa všetky predpoklady pozitívneho prijatia odbornou aj laickou verejnosťou.. Som si istá, že sa stane užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí po nej siahnu.. Eva Ševčíková..

  Original link path: /index.php/autor
  Open archive



 •  


  Archived pages: 32