www.archive-sk-2014.com » SK » L » LEGATE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 127 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Advokátska kancelária Bratislava | Legate
  Descriptive info: .. Legate – advokátska kancelária v Bratislave.. Slovensky.. English.. French.. Russian.. Deutsch.. O nás.. Práca s nami.. Naši klienti.. Oblasti.. Náš tím.. Kontakt.. Odborné články.. LEGATE s.. r.. o..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Legate – Law firm Bratislava, Slovakia
  Descriptive info: Company.. Why us.. Serviced clients.. Practice areas.. Team.. Contact.. Professional articles..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Legate – cabinet d’avocats - Bratislava, Slovaquie
  Descriptive info: Qui sommes nous?.. Coopération avec nous.. Notre clientèle.. Domaines.. Notre équipe.. Articles professionnels..

  Original link path: /fr/
  Open archive
 •  

 • Title: Legate - адвокатская контора - Братислава | Словакия
  Descriptive info: О нас.. Почему с нами выгодно сотрудничать.. Наши клиенты.. Области действия.. Наша группа.. Контакт.. профессиональные статьи..

  Original link path: /ru/
  Open archive

 • Title: Legate – Anwaltskanzlei - Bratislava, Slowakei
  Descriptive info: Über uns.. Zusammenarbeit mit uns.. Unsere Klienten.. Tätigkeitsbereiche.. Unser Team.. Fachartikel..

  Original link path: /de/
  Open archive

 • Title: O nás | Legate
  Descriptive info: Legate (predtým Advisory Group Slovakia) je stredne veľká advokátska kancelária pôsobiaca v Bratislave, ktorej managing partner pracoval v americkej právnej kancelárii a je prítomná na trhu od roku 2004.. Legate profesionálne poskytuje právne služby štyrom spoločnostiam zaradených medzi TOP 20 nefinančných spoločností v Slovenskej republike.. Portfólio klientov.. advokátskej kancelárie zahŕňa silných energetických hráčov, medzinárodné priemyselné koncerny ako aj subjekty verejného  ...   priemerná doba spolupráce s Legate je sedem rokov.. Právni poradcovia.. disponujú osobitnými licenciami na posilnenie kvality právnej služby ako sú maklérska licencia na obchodovanie s cennými papiermi, certifikát osoby odborne spôsobilej na verejné obstarávanie a registrácia mediátora.. Legate úzko spolupracuje s právnymi kanceláriami v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, prostredníctvom ktorých sme schopní poskytnúť právnu asistenciu aj v týchto jurisdikciách..

  Original link path: /o-nas/
  Open archive

 • Title: Práca s nami | Legate
  Descriptive info: PREČO PRACOVAŤ S NAMI?.. My podnikáme všetko úsilie pre spokojnosť našich klientov, keď nás oslovia pre vyriešenie právneho problému a ponúkame spoluprácu na dlhodobejšej báze pri rešpektovaní nasledovnej stratégie a princípov:.. NÁKLADOVO EFEKTÍVNE SLUŽBY.. Kombinácia pracovnej skúsenosti pre top americkú právnu kanceláriu s detailnou znalosťou miestneho prostredia nám umožňuje ponúknuť veľmi rozumné podmienky odmeňovania, ktoré sú nielen predpokladom pre našu konkurencieschopnosť, ale aj ponúkajú klientom významné úspory na nákladoch, keď nás kontrahujú.. PREDNÁ LÍNIA.. Našou misiou je pomáhať klientom a odstrániť, prípadne zmierniť akúkoľvek hrozbu a riziká, ktorým čelia a preto my preberáme zodpovednosť namiesto klienta a zaujímame prednú líniu v prípade konfliktu, ak je tak požadované zo strany klienta.. My prijímame zodpovednosť danú našim mandátom a chránime klienta vo všetkých prípadoch, pričom nikdy neurovnáme spor bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.. RIEŠENIA UŠITÉ NA MIERU.. My posudzujeme osobitné požiadavky klienta a projektu vždy na individuálnej báze, najprv je našim zámerom pochopiť modus operandi a len potom pripraviť alternatívne riešenia v úzkej spolupráci so zástupcami klienta.. Keďže žiaden projekt nie je rovnaký, návrhy takýchto riešení sú buď pod dohľadom managing partnera alebo kreované počas brainstormingu poverených advokátov.. Individuálny prístup prináša nenahraditeľnú skúsenosť získavania klientov na dlhodobé obdobie.. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ.. Všetci.. právni poradcovia.. Legate sa zúčastňujú školiacich programov organizovaných externými poradenskými subjektmi za účelom prehĺbenia ich  ...   Klient si určuje počet právnikov, ktorí majú byť zaradení do projektu, negociácií a iných úkonov právnych služieb a my garantujeme príslušnú senioritu a skúsenosť povereného poradcu.. Široký výber modelov odmeňovania by mal slúžiť k vhodnému riešeniu pre každého klienta a pre každý projekt.. Klient si udržiava kontrolu nad fakturáciou a právnej kancelárií zostáva zodpovednosť za spokojnosť klienta aj v tejto veľmi citlivej oblasti.. FLEXIBILITA.. Všetci právnici pracujúci v.. advokátskej kancelárii Legate.. majú skúsenosť s projektovo orientovanými tímami a sú zodpovední za veľmi špecifické úlohy, pričom všetci z nich sú experti na viac než štyri oblasti právnej služby a ktorýkoľvek z nich môže byť zastúpený iným právnym poradcom v Legate.. Lokálna prítomnosť kancelárie, ktorá na jednej strane akceptuje globálne štandardy a na druhej strane umožňuje veľmi otvorený prístup k akémukoľvek cenovému modelu spolupráce s klientmi, pričom rýchlosť pri prijímaní rozhodnutí je neporovnateľná s veľkými medzinárodnými právnymi kanceláriami čo len dokumentuje stupeň flexibility, s ktorou disponujeme.. PORTFÓLIO KLIENTOV.. Podstatná časť.. klientely.. sú nadnárodné korporácie a štyri z nich patria do TOP 20 nefinančných spoločností na území Slovenska a aj preto sa radi podujmeme na nové komplexné a sofistikované transakcie.. TECHNOLOGICKÁ PODPORA.. Aplikácia umožňujúca klientom prístup cez mobilné telefóny/internet k sporovej agende a byť tak informovaný o aktualizácií priebehu sporu zvereného Legate je vo vývoji a bude čoskoro predstavená..

  Original link path: /praca-s-nami/
  Open archive

 • Title: Naši klienti | Legate
  Descriptive info: BANKOVNÍCTVO/FINANCIE.. Správcovská spoločnosť.. Obchodník s cennými papiermi.. Komunálna banka.. Zahraničná poisťovacia spoločnosť.. Zahraničný obchodník s cennými papiermi.. ENERGIA.. Rafinéria a predajca pohonných hmôt.. Petrochemický koncern.. Teplárne.. Prevádzkovateľ zásobníkov plynu.. Vlastník kogeneračného zdroja.. Prevádzkovateľ prepravnej siete plynu.. Obchodník s plynom.. POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL.. Mliekarenské spoločnosti.. Zahraničný pivovar.. Potravinový holding.. Pekárne.. PRIEMYSEL.. Francúzsky špecialista v oblasti manažmentu elektrickej energie.. Montážna a inžinierska spoločnosť.. Zahraničná spoločnosť pôsobiaca na trhu veľkoobchodu s chémiou.. Projektová a plánovacia spoločnosť.. Inžinierska  ...   operátor.. Zahraničný veľkoobchodník s IT technológiou.. PRIVÁTNI INVESTORI.. Private equity subjekt z Veľkej Británie.. Malta majetkový fond.. Fond rizikového kapitálu v ČR.. VEREJNÝ SEKTOR.. Jedno z ministerstiev SR.. Diaľničný a cestný operátor.. Prevádzkovateľ navigačných služieb.. Prevádzkovateľ letiska.. Prevádzkovateľ koľajovej dráhy.. NEHNUTEĽNOSTI.. Rezidenční developeri.. Developeri komerčných nehnuteľností.. Mestá.. Developeri priemyselných parkov.. Koncesionári.. DOPRAVA.. Prevádzkovateľ leteckých aeroliniek.. Prevádzkovateľ cargo leteckej dopravy.. Leasingová spoločnosť financujúca nákup lietadiel.. Logistická spoločnosť vykonávajúcu medzinárodnú kamiónovú dopravu.. Prevádzkovateľ železničnej nákladnej dopravy..

  Original link path: /nasi-klienti/
  Open archive

 • Title: Oblasti pôsobenia | Legate
  Descriptive info: OBLASTI PÔSOBENIA.. OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE.. Koncentrácie.. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž.. Zneužívanie dominantného postavenia.. viac ».. Správa majetku.. Bankové produkty.. Kapitálové trhy.. Syndikátne úvery.. Preklenovacie úvery.. STAVEBNÉ PRÁVO.. Costs + fee koncepty.. LSTK zmluvy.. Open book prístupy.. Priemyselné parky.. Projekty na zelených lúkach.. Hnedé parky.. FIDIC zmluvy.. DBOF a BOOT zmluvy.. SPOLOČNOSTI.. Akcionárske zmluvy.. Korporátne pravidlá – smernice, LDA, registre plných mocí.. Transakcie medzi spriaznenými osobami.. Concept of statutory representatives liability.. Koncepty zodpovednosti štatutárnych zástupcov.. Zastupovanie pred živnostenským a obchodným registrom.. PRACOVNÉ PRÁVO.. Manažérske zmluvy, odmeňovacie mechanizmy.. Flexi-konto.. Hromadné prepúšťanie (sociálny dialóg podľa práva EU).. Podpora pri flexibilnej organizačnej štruktúre.. Konkurenčné doložky.. ENERGETIKA.. Plyn.. Teplo.. Baníctvo.. Ropa.. Elektrická energia.. Výroba elektriny.. Strojárenstvo.. Plánovanie a dizajn.. ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI A ARBITRÁŽ.. Spory medzi akcionármi.. Komplexné spory.. Arbitráže.. Mediácie.. Správa pohľadávok..  ...   predaje a spätný leasing.. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE.. Malý poradca pri privatizácii.. Smernica pre prirodzené monopoly, koordinujúca postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v sektore vodného priemyslu, energetiky, dopravy a poštových služieb.. Smernice koordinujúca postupy uzatvárania zmlúv verejného obstarávania prác, tovarov a služieb.. Právny audit nadobúdacích titulov.. Zábezpeky.. Katastrálne konanie, zastupovania v územnom a stavebnom konaní.. Developerské zmluvy, green fields a brown fields.. Nájom nehnuteľností, časové užívanie.. REŠTRUKTURALIZÁCIA A KONKURZ.. Reštrukturalizácie a moratóriá.. Zmluvy o podriadenosti a nadriadenosti.. Reštrukturalizácia dlhov, štruktúrovaná správa.. Príprava a správa konkurzných podaní, predaje a kúpy v konkurze.. Ochrana práv veriteľov, cezhraničné vymáhanie, obmedzenie dispozície s majetkom a vyhľadávanie.. DANE.. Metódy transférového oceňovania.. Kapitálové príjmy, dane z prevodov.. Zrážkové dane pri dvojitom zdanení.. Stála prevádzkareň a registrácia.. Daň z emisných kvót.. PREPRAVA.. Civilné letectvo.. Logistika.. Železničná doprava..

  Original link path: /oblasti/
  Open archive

 • Title: Náš tím, právna kancelária | Legate, Bratislava
  Descriptive info: TÍM.. Právnici združení pod značkou.. Legate.. (predtým AGS) sú pripravení flexibilne a profesionálne poskytovať služby najvyššej kvality pri zohľadnení rozsiahlych skúseností získaných v cezhraničných transakciách a pri poradenstve pri tvorbe paneurópskych holdingových štruktúr.. PARTNERI:.. JUDr.. Peter Vrábel.. Managing partner.. + 421 905 648 613.. + 421 2 62 52 75 61.. peter.. vrabel@legate.. sk.. Curriculum vitae ».. Mgr.. Dušan Bartek.. Senior Partner.. dusan.. bartek@legate.. Alena Pláňavská.. + 421 908 728 641.. alena.. planavska@legate.. Advokáti:.. Michal Mistrík.. Senior advokát.. michal.. mistrik@legate.. Viktória Virová.. viktoria.. virova@legate.. ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI:.. Hana Sopko LL.. M.. Advokátsky koncipient..  ...   61 (63).. adriana.. ambrovicova@legate.. Ing.. Ketevan Kobachidze.. Accountant.. keti@legate.. Naďa Hrušková.. Študent.. nada.. hruskova@legate.. Dária Janská.. daria.. janska@legate.. Osobitné licencie členov tímu:.. Licencia mediátora registrovaná pod Ministerstvom spravodlivosti od roku 2010.. Osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie od roku 2011.. Správca konkurznej podstaty v rokoch (2000 – 2005).. Brokerská licencia vydaná Ministerstvom financií (1997-2002).. Povolenie na činnosť správcu pre reštrukturalizáciu a konkurz.. Členstvo v medzinárodných asociáciách:.. IBA – International Bar Association (Medzinárodná komora advokátov).. Výbor pre stavebné právo.. Výbor pre civilné letectvo.. EALA – European Aviation Law Association (Európska asociácia leteckého práva)..

  Original link path: /nas-tim/
  Open archive

 • Title: Kontakt | Legate – advokátska kancelária v Bratislave
  Descriptive info: KONTAKT.. Legate s.. Dvořákovo nábrežie 8/A.. 811 02 Bratislava.. Tel.. : +421 2 6252 7561.. : +421 2 6252 7563.. Fax: +421 2 6252 7562.. Mail:.. info@legate.. Web:.. www.. legate.. IČO: 35 846 909.. IČ DPH: SK 2020288831.. Zápis v Obchodnom registri:.. vedeného Okresným súdom Bratislava I.. Oddiel: Sro, vložka: 27692/B.. Mapa.. View Larger Map.. Kontaktujte nás.. Meno *.. Email *.. Právne služby.. Ľudské zdroje.. Fakturácia, účtovanie.. Prenájom sídla.. Služby mediátorov.. Pro bono.. Téma *..

  Original link path: /contact/
  Open archive •  


  Archived pages: 127