www.archive-sk-2014.com » SK » M » MARTINCEK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 297 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Stránka obce Martincek » Úvod
  Descriptive info: .. Stránka obce Martincek.. Úvod.. Piatok,.. 10.. október 2014.. [12:48], meniny má.. Slavomíira.. , zajtra.. Valentína.. MENU.. Obecný úrad.. ZVEREJŇOVANIE.. Verejné obstarávanie.. Farský úrad.. CINTORÍN.. Hasičský zbor.. eRko.. Materská škola.. Urbariát Martinček.. Červený kríž.. Obchod a služby.. Foto a akcie.. Mapa.. EURES.. Mapa stránky.. AKTUÁLNE.. OZNAMY.. Voľné miesta v škôlke.. Oznamy OcÚ.. In-počasie.. Na stránke boli pridané alebo aktualizované nasledovné položky:.. Akcie hasičov.. Martinček.. Obec Martinček sa nachádza asi 6 km od okresného mesta Ružomberok, stred obce je vo výške asi 580 m.. n.. m.. a leží na výbežku dolomitského vrchu Mních.. Presná zemepisná poloha Martinčeka je: 49° 5' 30 severne, 19° 20' 10 východne.. Obec má svoj obecný úrad, škôlku, knižnicu, obchod, 2 pohostinstvá, futbalové i basketbalové ihrisko, a je tu možnosť ubytovania.. Obec má 390 obyvateľov.. Dá sa odtiaľto i pešo dostať do blízkej dediny Lisková a Likavka, a kto má záujem o turistiku je možné si vyjsť aj na Choč.. V roku 1914 bolo v katastri obce nájdených 14 bronzových mečov a ďalších predmetov z doby bronzovej na Hlinisku.. Pri návšteve nášho kostola upútajú pozornosť návštevníkov drevené striešky /tzv.. dášky/, ktoré sú umiestnené na kopci okolo kostola.. Sú to vlastne jamy, hlboké 3-5 m, ktoré v minulosti a aj teraz slúžia na prechovávanie úrody.. Je ich tu celkovo 35.. Kostol sv.. Martina v Martinčeku patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova.. Historické  ...   krížovú klenbu, na východnej stene presbytéria bolo zamurované ranogotické okno, na severnej stene je viditeľné pôvodné pastofórium.. Na južnej stene lode je ranogotický vstupný portál.. Vzácne sú zachované pôvodné okná veže.. V hornej časti nesú znaky románskeho slohu a v dolnej časti ranogotické.. Napriek rôznym úpravám v nasledujúcich storočiach si architektúra objektu zachovala svoju pôvodnú podobu a v tom spočíva jeho zaujímavosť a jedinečnosť dodnes.. Autor nástenných malieb je neznámy, ale pravdepodobne tieto fresky vznikli okolo roku 1300.. Maľby boli objavené pri reštaurátorskom prieskume, ktorý robil reštaurátor akad.. sochár Juraj Maták v roku 1999.. V priebehu rokov 2000-2002 boli nástenné maľby postupne odkryté a reštaurované v celom interiéri kostola.. Na chóruse západnej stene za organom boli na stene odkryté novšie nápisy s nákresom jazdca na koni.. Tieto texty by sa dali datovať do doby 16.. Storočia, bohužiaľ, ich stav a naše vedomosti zatiaľ nedovolia čítať text, ktorý obsahovali.. V interiéri kostola v Martinčeku bol urobený vynikajúci objav stredovekej nástennej maľby ranogotického kostolíka, jedného z najstarších v Liptove.. Ide tu azda o jednu z najstarších súvislo zachovaných nástenných malieb na Slovensku vôbec.. Dodržiavaním predpisov sa ešte žiadna robota neurobila.. Za obsah tejto stránky zodpovedá Obecný úrad Martinček.. milan bobek.. 2005 - 2012.. Content managed by the.. Etomite Content Management System.. Stránka je prevádzkovaná na serveroch.. www.. liptov.. sk.. v rámci projektu.. Liptovské obce na internet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Úvod
  Descriptive info: Sú dvojakí dobrí ľudia.. Mŕtvi a tí , čo sa ešte nenarodili..

  Original link path: /index.php?id=1
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Obecný úrad
  Descriptive info: Bilancia roku.. Počet občanov.. Obecná heraldika.. Obecná kompostáreň.. Separovaný zber.. Linky.. Vstup pre starostu.. Na stiahnutie.. Obecný úrad Martinček.. 034 95 LIKAVKA.. IČO: 00 315 630 DIČ: 20 20 58 97 03.. Starosta:.. Marián Lauko.. telefón: 044/435 12 03 fax: 044/435 12 03 mobil: 0904/692 859.. e-mail: ou(a)martincek.. sk.. Poslanci:.. Bc.. Danka Surová - zástupkyňa starostu.. PaeDr.. Monika Brtková.. Rastislav Bachan.. Mgr.. Ján Brtko.. Ing.. Marián Jarabák.. Úradné hodiny:.. Pondelok.. 7:00-12:00.. 13:00-15:00.. Utorok.. Streda.. 13:00-17:00.. Štvrtok.. Piatok.. 7:00-13:00.. Nakoniec bude úspešný ten , kto predposledný urobí chybu.. Zavri okno..

  Original link path: /index.php?id=17
  Open archive
 •  

 • Title: Stránka obce Martincek » ZVEREJŇOVANIE
  Descriptive info: Zmluvy.. Faktúry.. Objednávky.. Povinné zverej.. ň.. ovanie zmlúv.. Od.. 1.. januára 2011.. vstúpil do platnosti zákon č.. 546/2010 Z.. z.. , ktorým sa dopĺňa zákon č.. 40/1964 Zb.. -.. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej.. stránke od.. 1.. 2011.. Následne boli Nariadením vlády SR č.. 118/2011 stanovené limity na zverejňovanie objednávok a faktúr.. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť.. mája 2011.. Zákonom  ...   objednávky od.. januára 2012.. Obec Martinček zákony a nariadenia dodržiava a zverejňuje nové zmluvy, faktúry a objednávky vždy podľa aktuálne platnej legislatívy.. V prípade zistenia nefunkčnosti odkazu na akúkoľvek zmluvu, prípadne odkazu na zoznam faktúr a objednávok, prosím, kontaktujte Obecný úrad Martinček a administrátora www stránky.. Legislatíva.. Zákon NRSR č.. 382/2011 Z.. z.. - ÚČINNÝ OD 01.. 01.. 2012.. Nariadenie vlády SR č.. 118/2011 Z.. - ZRUŠENÉ OD 01.. Manželstvo bez sexu nestojí za veľa , sex bez manželstva veľa stojí..

  Original link path: /index.php?id=392
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Verejné obstarávanie
  Descriptive info: Profil verejného obstarávateľa.. Nadlimitné zákazky.. Podlimitné zákazky.. § 9 odst.. 9.. Archív.. To , že vašu teóriu prehlásili za najlepšiu ešte neznamená , že je aj správna..

  Original link path: /index.php?id=533
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Farský úrad
  Descriptive info: Oznamy.. Hospodárska rada.. Pastoračná rada.. Kostol.. Kostol - foto.. Church.. Kirche.. Fresky.. Sprievodca.. Rímskokatolícky farský úrad svätého Juraja Likavka.. Hollého 116.. 034 95 Likavka.. Telefón:.. 044 / 432 97 05 - farár.. 044 / 433 51 13 - kaplán.. Fax:.. 044 / 432 97 05.. E-mail.. rkfu.. likavka@stonline.. Farár:.. PhDr.. Jozef Skurčák.. Kaplán:.. Marián Vrchovský.. Diecéza:.. Spišská.. Diecézny biskup:.. Mons.. ThDr.. Štefan Sečka, PhD.. Pomocný biskup:.. PaedDr.. Andrej Imrich.. Dejiny sa neopakujú , len dejepisci sa opakujú jeden po druhom..

  Original link path: /index.php?id=19
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » CINTORÍN
  Descriptive info: Menný zoznam.. Mapka hrobových miest.. UPOZORNENIE.. Cintorín obce Martinček.. Mapka hrobových miest.. UPOZORNENIE - Nájom hrobových miest.. Všetko má svoj koniec , a Vianoce tiež..

  Original link path: /index.php?id=507
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Hasičský zbor
  Descriptive info: História.. MTC.. Svätý Florián.. VVZ a VČS.. Zoznam členov.. Vyznamenania.. Akcie HASIČOV.. Výbor.. Dobrovoľného hasičského zboru MARTINČEK.. predseda:.. Dušan Pavlík.. veliteľ:.. Ladislav Pavlík.. preventivár:.. Rastislav Kohút.. pokladník:.. Terézia Maliňáková.. tajomníčka:.. Danka Surová.. podpredseda:.. Ferdinand Kohút.. referent mládeže:.. Lukáš Bachan.. strojník:.. Michal Žilinčan.. člen výboru:.. Jozef Brtko.. Michal Brtko.. Šimon Maliňák.. revízna komisia: predseda -.. Igor Bachan.. členovia -.. Tatiana Bachanová, Ján Surový.. Muž nemôže mať všetko – aj teplú večeru , aj vernú manželku..

  Original link path: /index.php?id=47
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » eRko
  Descriptive info: O nás.. Akcie.. Galéria.. Kontakt.. Modlitba.. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.. - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83/1990 Zb.. ako občianske združenie.. Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.. Cieľ pomáha realizovať veľa ochotných mladých ľudí na rozličných miestach.. Slovenska, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne venujú deťom.. Prežívajú s nimi radosti a strasti  ...   výletov, a tiež na letných táboroch cez prázdniny.. Spolu s deťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka.. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá, vytvárať priateľstvá a žiť radosť.. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňať rodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva.. Chceme deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci.. Ak somotná ľudská hlúposť nestačí , pridajte k nej ľudskú zlobu..

  Original link path: /index.php?id=319
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Materská škola
  Descriptive info: Foto.. Tvorivé dielne.. Mikuláš 2013.. Divadielko 2013.. Karneval 2014.. Materská škola Martinček.. prevádzka: od 7.. 00 hod.. do 16.. riaditeľka MŠ: Magdaléna Haue tel:0918707109.. učiteľka MŠ: Bc.. Bibiana Pšenová.. OZNAM: stále trvá zápis do MŠ, prijmeme aj deti z iných dedín a mesta Ružomberok.. Máme 5 voľných miest.. MŠ je v krásnom prostredí, poskytuje základy angličtiny zadarmo, školné 8 EUR.. To , že s pravdou najďalej zájdeš , ešte nezaručuje , že Vás po ceste nepredbehne rad klamárov..

  Original link path: /index.php?id=531
  Open archive

 • Title: Stránka obce Martincek » Urbariát Martinček
  Original link path: /index.php?id=532
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 297