www.archive-sk-2014.com » SK » P » PMP-ENERGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2014-10.

 • Title: PMP Energy | Energia z obnoviteľných zdrojov
  Descriptive info: .. Domácnosť.. Podnikanie.. Kontakt.. Ekonomicky výhodné alternatívne energie.. Solárna energia, veterná energia, vodná a geotermálna energia, biomasa.. Ekonomicky výhodné riešenia využitia solárnej a veternej energie v domácnosti.. Efektívne riešenia pre podniky, investorov, development, audity, meranie..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Domácnosť – PMP Energy
  Descriptive info: Pre domácnosti.. O Spoločnosti.. Fotovoltaická elektráreň.. Dotácie.. Plán výstavby.. Prečo si vybrať nás.. Naše služby:.. Domácnosti služby:.. výstavba fotovoltaických elektrární na kľúč.. inteligentné inštalácie inteligentné domy.. výstavba malých veterných elektrární.. akumulácia vyrobenej energie.. O spoločnosti:.. o nás, čo robíme, čo poskytujeme.. - viac informácií.. Fotovoltaická elektráreň:.. základný princíp, vzorový príklad.. Dotácie:.. stručné predbežné informácie týkajúce sa dotácií.. Plán výstavby:.. postup krokov pri výstavbe Vášho systému.. Prečo si vybrať nás:.. dôvody spolupráce s nami..

  Original link path: /domacnost/
  Open archive

 • Title: Podnikanie – PMP Energy
  Descriptive info: Pre podnikanie.. Služby.. Slnečná energia.. Biomasa.. Efektívna prevádzka.. Veterná energia.. O spoločnosti:.. o nás, čo robíme, čo poskytujeme.. Služby:.. prehľad služieb.. Efektívna prevádzka:.. energeticky úsporné opatrenia pre firmy.. Slnečná energia:.. využitie slnečnej energie pre podnikateľský sektor.. Biomasa:.. testy energetickej vhodnosti substrátu, optimalizácia prevádzky BPS.. Veterená energia:.. development nových projektov, dokončenie existujúcich projektov, meranie vetra..

  Original link path: /podnikanie/
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt – PMP Energy
  Descriptive info: PMP Energy s.. r.. o.. Sládkovičova 1.. Nitra 949 01.. Slovensko.. e-mail:.. info@pmp-energy.. sk.. mobil: +421 903 208 069.. Bankové spojenie: ČSOB, a.. s.. Číslo účtu: 4009052817/7500.. IBAN: SK65 7500 0000 0040 0905 2817.. IČO: 45 251 738.. DIČ: 2022917699.. IČ DPH:SK2022917699.. Zapísaná v obchodnom registri vedenom.. Okresným súdom Nitra, oddiel Sro,.. vložka č.. 25493/N..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: O Spoločnosti – PMP Energy
  Descriptive info: Spoločnosť PMP Energy, s.. poskytuje pre sektor domácností výstavbu fotovoltaických elektrární, malých veterných zdrojov a systémov na uskladnenie elektrickej energie.. Vždy používame kvalitné komponenty, naše riešenia zohľadňujú charakter chodu Vašej domácnosti.. Ušetríme Vám peniaze.. Zaplatíte menej za elektrinu.. Budete viac sebestačný a nezávislý.. Od nás dostanete dobrú cenu a poctivý prístup.. Pre tých technologicky viac náročnejších poskytneme niečo navyše.. Urobíme čo je potrebné a spravíme to najlepšie ako vieme.. Máme skúsenosti s podnikaním vo Švajčiarsku, Nemecku, Turecku.. Tešíme sa na spoluprácu s Vami..

  Original link path: /domacnost/o-spolocnosti/
  Open archive

 • Title: Fotovoltaická elektráreň – PMP Energy
  Descriptive info: Slnečná elektráreň pre Váš dom.. Slnečná elektráreň pre Váš dom Vám.. zníži náklady na elektrinu.. Hlavnou myšlienkou je.. spotrebovať elektrickú energiu.. zo slnka na.. mieste spotreby.. Zabezpečíme Vám výstavbu Vašej elektrárne na kľúč.. Máme osvedčenie pre inštalatérov fotovoltaických systémov podľa § 13a ods.. 7 zákona č.. 309/2009 Z.. z.. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a  ...   súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.. 2009/28/ES.. Vzorový príklad:.. Rodinný dom, šikmá strecha (škridla, orientácia na juh), ročná spotreba cca 4 500 kWh.. Riešenie:.. Fotovoltaická elektráreň o inštalovanom výkone 2 kWp.. Ročná výroba počas prvého roku prevádzky: 2 000 kWh.. Miera vlastnej spotreby: 80%.. Ročné ušetrené náklady na elektrickú energiu: cca 300 Eur/rok..

  Original link path: /domacnost/slnecna-elektraren/
  Open archive

 • Title: Dotácie – PMP Energy
  Descriptive info: Informácie:.. Predpokladaný začiatok poskytovania dotácii:.. najskôr júl 2014, do úvahy prichádza i dátum 1.. 1.. 2015.. Predpokladaná výška poskytovanej dotácie:.. 1200 1500 Eur.. Kto môže prijať dotáciu:.. fyzická osoba.. Na aký typ zdroja je možné dostať dotáciu:.. celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze, fotovoltaická elektráreň do 10 kW + splnenie ďalších podmienok.. Celková výška podpory malých obnoviteľných zdrojov energie:.. 100 miliónov Eur.. Dôležité: správne nadimenzované fotovoltaické elektrárne majú zmysel a ekonomiku aj bez tohto typu dotácie !..

  Original link path: /domacnost/dotacie/
  Open archive

 • Title: Plán výstavby – PMP Energy
  Descriptive info: Čo vyrobím, to aj spotrebujem na mieste spotreby.. To je základná myšlienka Vášho systému na výrobu elektrickej energie.. Ušetrím na nenakúpenej drahej elektrickej energie.. Znížim si faktúry za elektrinu.. Obhliadka.. Pri obhliadke Vášho domu zistíme rozmery, typ, štruktúru a orientáciu strechy.. Zároveň si spravíme prehľad o Vašich spotrebičoch.. Návrh systému.. Na základe Vašej ročnej spotreby elektrickej energie a  ...   odsúhlasenia nášho riešenia a cenovej ponuky Vám zrealizujeme výstavbu Vašej elektrárne na kľúč.. Legislatíva.. Zákon 309/2009 Z.. z.. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Zákon o energetike.. Zákon 656/2004 Z.. o energetike a o zmene niektorých zákonov.. Výkupné ceny.. Vyhláška 184/2012 Z.. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví..

  Original link path: /domacnost/plan-vystavby/
  Open archive

 • Title: Prečo si vybrať nás – PMP Energy
  Descriptive info: Spravíme, čo je potrebné a spravíme to najlepšie ako vieme.. Komplexnejší pohľad na energetiku.. Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike.. Odborná spôsobilosť energetický audítor.. Reálne skúsenosti oblasť OZE, úsporné opatrenia.. Seriózne jednanie, profesionálny prístup.. Dobrá cena za kvalitné služby.. Poskytujeme pre Vás najlepšie technológie a riešenia v súčasnosti..

  Original link path: /domacnost/preco-si-vybrat-nas/
  Open archive

 • Title: O Spoločnosti – PMP Energy
  Descriptive info: PMP Energy, s.. je dynamická, flexibilná a rozvíjajúca sa spoločnosť.. Pre sektor priemyslu poskytujeme úsporné opatrenia, riešenia, ktoré prinášajú zníženie nákladov na prevádzku Vašej spoločnosti.. Poskytujeme komplexné riešenia od projekčnej činnosti, revízií, monitoringu a riadenia spotrieb, správy energetických dát a riadenia technologických procesov.. Poskytujeme služby pre oblasť OZE development, výstavba, dozor nad výstavbou, O M, zefektívnenie existujúcich elektrární.. Máme skúsenosti s podnikaním vo Švajčiarsku, Nemecku a Turecku..

  Original link path: /podnikanie/o-spolocnosti/
  Open archive

 • Title: Služby – PMP Energy
  Descriptive info: Priemysel.. energetické audity úsporné opatrenia pre firmy.. projekčná a inžinierska činnosť, revízie.. riešenia pre priemyselné podniky, samosprávy, banky, poisťovne, nemocnice, poľnohospodárske podniky,.. monitoring a riadenie spotrieb energií.. diaľkový dohľad nad technologickými celkami.. riadenie technologických procesov.. zefektívnenie prevádzky existujúcich elektrární.. prevádzka a údržba.. monitoring a zasielanie dát na OKTE, SEPS, distribučným spoločnostiam.. revízie.. poradenstvo.. development a výstavba elektrární v zahraničí.. test energetickej vhodnosti organického substrátu.. projekčná a realizačná  ...   Zhodnotenie projektu v rozpracovanom štádiu.. analýza projektu, zhodnotenie stavu.. návrh postupu.. zhodnotenie a optimalizácia micrositingu, analýza nameraných dát.. dotiahnutie projektu do štádia stavebného povolenia.. výber najvhodnejšej technológie.. odborná spôsobilosť nutná pre povolenie na podnikanie v energetike.. Development nového projektu.. výber vhodnej lokality.. jednania so samosprávou.. zabezpečenie zmlúv pre pozemky pod elektrárne, prístupové cesty a servisné plochy, inžiniering.. zmena UP.. zabezpečenie EIA správy.. meranie vetra.. ÚR, SP.. projekčná činnosť..

  Original link path: /podnikanie/sluzby/
  Open archive •  


  Archived pages: 15