www.archive-sk-2014.com » SK » S » STAREHORY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 43 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: .. Úvodná stránka.. O našej obci.. Obecný úrad.. Cestovný ruch.. Ubytovanie.. Povinne zverejňované dokumenty.. Pútnické miesto.. OZ Haliar.. Príroda.. Fotogaléria.. Kontakt.. Mapa stránky.. powered by:.. sharpei (C), 2014.. Obec sa nachádza v Starohorskej doline, ktorá tvorí hranicu medzi Starohorskými vrchmi na východe a Veľkou Fatrou na západe.. Obec leží na styku Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, stred obce je v nadmorskej výške 472 m.. Obcou prechádza hlavný cestný ťah E77 Banská Bystrica - Ružomberok.. Ku Starým Horám patria osady Horný a Dolný Jelenec, Prašnica, Valentová, Rybie, Richtárová a Polkanová.. Staré Hory sú výhodným východiskovým bodom turistických trás, pretože sú križovatkou viacerých turistických chodníkov.. Okolie obce poskytuje možnosti letnej a zimnej turistiky po turistických trasách:.. do Veľkej Fatry cez Tureckú alebo Rybô na Majerovú skalu, Kráľovu studňu, do Sedla, na Čierny Kameň,  ...   banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice.. Obec vznikla ako banícka osada v 13.. storočí.. ťažila a spracúvala sa tu strieborná a medená ruda.. Vo vyťaženej hlušine sa dokonca našli aj kamenné nástroje používané pri ťažbe rudy.. Vrchol rozvoja Staré Hory dosiahli na prelome 15.. a 16.. storočia, kedy bol v obci vybudovaný rozsiahly komplex taviacich hút, čo podmienilo aj rozvoj ťažby dreva a uhliarstva.. Na území obce sa nachádza chránený prírodný výtvor "Majerova skala" na ochranu výrazného skalného útvaru s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.. Update:.. 30.. 9.. 2014.. Aktuálne.. Uvítanie dieťaťa do života.. Oznámenie o voľbách.. Novšie.. Turisticko zábavné podujatie.. Otvorenie baníckeho náučného.. Napísali o nás.. Výrub stromov.. Deň detí 2014 - fotogaléria.. Staršie.. Starohorský ples 2014.. Nové mailové adresy.. Separovaný zber.. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: História.. Baníctvo.. Starohorská čipka..

  Original link path: /o-obci.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Vývesná tabuľa.. Tlačivá.. VZN.. Iné inštitúcie.. Služby.. Hasičský zbor.. Futbalový oddiel.. Úradné hodiny:.. pondelok - piatok 7:30 - 15:30 hod.. Starosta:.. Kováč Ján.. , vo funkcii pôsobí štvrté volebné obdobie,.. e-mail:.. oush.. starosta(zavinac)gmail.. com.. Administratíva:.. Kováčová Anna.. , matrika, iná administratíva,.. matrika(zavinac)gmail.. Ekonómka:.. Matoušková Ľubica.. , ekonomická časť obecného úradu,.. referent(zavinac)gmail.. com.. Poslanci obecného zastupiteľstva:.. Ulehla Martin.. Hýsek Peter.. Zrak Peter.. Dvorská Katarína.. Haluzová Lucia.. Dokumenty:.. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.. - aktuálny (dlhší čas stiahnutia).. Mapa.. ,.. legenda k mape.. Priority..

  Original link path: /obecny-urad.php
  Open archive
 •  

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Prečo nás navštíviť.. :.. Akcie a podujatia.. Letecké zábery..

  Original link path: /cestovny-ruch.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: V obci sú veľké možnosti ubytovania a stravovania v súkromí, aj mimo neho:.. Hotel Altenberg***.. Penzión Daymont.. Salaš Starohôrka s.. r.. o..

  Original link path: /ubytovanie.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Povinne zverejňované objednávky, zmluvy, faktúry podľa zákona č.. 546/2010 Z.. z.. Rok 2014:.. Faktúry.. Objednávky.. Zmluvy.. 2013.. 2012..

  Original link path: /povinne-zverejnovane-dokumenty.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Aktuality.. Dekrét ktorým bola vyhlásená Bazilika minor na Starých Horách.. Pápež Ján Pavol II.. na večnú pamiatku.. Vieme, že v Banskobystrickej diecéze na mieste Staré Hory sa vypína starodávny a preslávený kostol, zasvätený Navštíveniu Preblahoslavenej Panny Márie, v ktorom sa už od 15.. storočia uchováva pamätná socha Bohorodičky.. Obyvatelia i často sem prichádzajúci považujú toto miesto za zbožné pútnické miesto pre celé okolie, kvôli tamojšej zjavenej Presvätej Matičke.. Toto miesto sa uchádza o najvyššiu možnú úctu.. Preto, keď ctihodný brat Rudolf Baláž, banskobystrický biskup, sa na mňa obrátil v mene svojom a aj na žiadosť miestnej cirkvi, kňazov a veriaceho ľudu listom zo dňa 8.. mája tohto roka a žiadali, aby sme tento kostol slávnostne poctili titulom Basilica minor, my, týmto zaviazaný a povzbudený veriacimi, ustanovujeme na znak úcty Najvyššej Bohorodičke, ktorú sme my začali uctievať pred rokmi, s našou otcovskou láskavosťou týmto našim milým synom a tomuto katolíckemu spoločenstvu, túžiacemu preukazovať túto úctu aj nášmu najvyššiemu Pastierovi a povoľujeme veľmi rád vzdávať takúto úctu.. Pri tejto myšlienke sme sa radili s Kongregáciou pre bohoslužbu a vysluhovanie sviatostí a využívajúc našu apoštolskú moc týmto listom vyznamenávame titulom Bazilica minor na vzdávanie nekonečnej úcty v tomto farskom kostole, o ktorom sme sa zmienili vyššie.. Týmto všetky práva a liturgické predpisy, ktoré tomuto posvätnému miestu s priznaním titulu podľa liturgického zvyku patria, sa tu musia zachovávať ako pri iných dekrétoch o ustanovení Basilica minor, ako bolo ustanovené dňa 9.. mesiaca novembra roku Pána 1989, a nech sa to zachová.. Podľa tohto nášho listu nech sa teraz i v budúcnosti toto zachováva bez akýchkoľvek výhrad alebo prekážok.. Dané v Ríme u svätého Petra dňa 1.. mesiaca augusta roku 1990 v dvanástom roku nášho pontifikátu.. + Augustinus kardinál Casaroli.. Na Starých Horách sa počas roka koná niekoľko pútí.. Prvá a najväčšia púť sa koná na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a druhá väčšia púť sa koná na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.. Okrem týchto pútí prichádzajú pútnici na väčšie mariánske sviatky.. Vďaka iniciatíve diecézneho biskupa Rudolfa Baláža sa Staré Hory stali známymi aj tzv.. "Fatimskými sobotami", ktoré sa konajú na Prvé soboty.. Na tieto "Fatimské soboty" sem pravidelne prichádzajú tisíce veriacich.. Môžeme povedať, že vlastne každá nedeľa v letných mesiacoch je na Starých Horách v znamení pútí, pretože aj keď neprichádzajú organizované procesie, vždy príde veľký počet jednotlivých pútnikov.. Studnička Panny Márie.. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je prameň tzv.. Studnička.. Podľa ústneho podania obyvateľov obce Staré Hory, sa vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17.. storočí, keď celé okolie Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska.. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie.. Sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej Studničky.. Roku 1711 ju vykopali z úkrytu a v slávnostnom sprievode ju preniesli na oltár.. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny Márie.. Pod obrazom vyvieral svieži prameň.. Dlhé roky bol prameň zanedbávaný.. Zmenilo sa to až 1.. septembra roku 1886, keď bol náhle uzdravený z ťažkej choroby starohorský farár Matej Hrivňák.. Po prechladnutí mal veľké bolesti hlavy, uší a ďasien.. Pre zapálené ďasná nemohol ani jesť.. Keď zlyhali lieky a bolesti sa zväčšovali, obrátil sa s dôverou o pomoc k Panne Márii - Uzdraveniu nemocných.. Dal si priniesť vodu z mariánskej Studničky a len čo vypil prvý pohár vody, bolesti hneď prestali.. Z vďačnosti za svoje zázračné uzdravenie dal postaviť dôstojný stánok.. V prostrednej kaplnke bola umiestnená drevená socha Panny Márie, "Rozdávateľka milosti", dielo tirolského rezbára Rungaldiera.. Nad kaplnkou bol nápis: "Život, sladkosť a nádej naša! Buď prímluvnica naša!".. V súčasnosti sa socha Panny Márie nachádza na hlavnom oltári v kaplnke sv.. Anny.. V bočných kaplnkách boli postavení dvaja anjeli, ako strážcovia Kráľovnej nebies.. Zároveň dal tiež upraviť aj cestu k Studničke, ale už v prvej polovici 20.. storočia sa začali okolo mariánskej  ...   a Pavla.. Kaplnku sv.. Petra a Pavla dal roku 1815 postaviť starohorský občan Leopold Longauer a zbúrali ju spolu s Kaplnkou sv.. Floriána z roku 1790 pri výstavbe novej cesty v roku 1964.. Za farára Šimičáka roku 1940 bola zrúcaná aj Kaplnka sv.. Jána Nepomuckého vystavaná v roku 1794.. Až do roku 1847 sa v nej konali bohoslužby.. Kázalo sa v nej po maďarsky aj po nemecky.. Miesto nej dal vtedajší farár postaviť sochu veľkého českého svätca na námestí.. Sochu však museli na pokyn totalitného režimu preniesť ku kostolu.. Druhou kaplnkou je Kaplnka Najsv.. Trojice.. Staré Hory, dávne banícke sídlo, dnes už len dedinka s malým počtom obyvateľov, ktorí už dávno zabudli na banícke remeslo svojich predkov, malo kedysi domce len v okolí kostolíka, pri dávnej hute a baníckom úrade so symbolom mesta Banskej Bystrice.. Na vedute Starých Hôr, ktorú v roku 1835 vyhotovil kremnický rytec Jozef Kern, je zachytený gotický kostolík s múrom, niekoľko domov pozdĺž ulice a za nimi dymiaci komín starohorskej huty, ktorá v tom roku ešte pracovala.. Podľa údaja z roku 1825 mala obec 108 domov a 769 obyvateľov.. Nepravidelnú zástavbu obce obohatili v 18.. a 19.. storočí budovou starobinca a viacerými kaplnkami.. Kaplnka Najsv.. Trojice bola postavená roku 1794 spolu s domom, ktorý je s ňou spojený.. Túto Kaplnku postavila bohatá pani Alžbeta Heinzová z Viedne, vdova po kráľovskom radcovi Fraňovi Heinzovi.. Keď videla, že sa tu nachádza veľa biednych a opustených ľudí dala na vlastné náklady postaviť kaplnku a pri nej starobinec.. V roku 1801 bola kaplnka posvätená.. V starobinci sa starala vlastnými nákladmi o niekoľko starších a chorých osôb.. Pred svojou smrťou tento dom darovala banskobystrickému biskupstvu.. Po stavebných úpravách sa z neho stal domov pre kňazov na odpočinku.. Kňazi vypomáhali miestnemu farárovi pri spovedaní pútnikov.. Roku 1884 biskupský úrad dom predal.. V kaplnke sa potom konali dvakrát v roku verejné bohoslužby a to na sviatok Najsvätejšej Trojice a na sviatok Anjelov strážnych, spojené s plnomocnými odpustkami.. Treťou Kaplnkou je Kaplnka Sedembolestnej.. Roku 1726 postavil na Starých Horách Kalváriu páter Štefan Michael Rajs.. Do roku 1869 na terajšom kalvárskom vrchu bol iba kríž s dvomi bočnými krížmi.. Roku 1891 sa začala na Kalvárii stavať neogotická kaplnka podľa plánu okresného notára Dionýza Dvihalyho.. Kaplnka bola dokončená roku 1893 a 27.. augusta 1894 slávnostne zasvätená Sedembolestnej Panny Márie a jej ukrižovanému Synovi.. V ten istý rok boli postavené zatavenia krížovej cesty.. V súčasnosti je na Kalvárii len jeden kríž.. Z malých kaplniek ostala už iba Kaplnka sv.. Žofie, ktorá stojí pri vstupe do Starých Hôr.. Kedysi pútnici, ktorí putovali pešo, sa pri nej zastavili a pripravili sa tak na vstup do chrámu.. Väčšie procesie prichádzal privítať miestny farár až k nej.. Kaplnku dala postaviť roku 1819 Žofia Kubicová z Trstenej, ako vďaku za uzdravenie, a umiestnila v nej obraz svojej patrónky sv.. Žofie.. Roku 1881 dal opraviť kaplnku a namiesto poškodeného obrazu dal obraz sv.. Alžbety tunajší kráľovský nadlesník Jozef Prohászka tiež ako vďaku za milosť dosiahnutú od Božej Matky.. V letných mesiacoch roku 1944 sa kaplnka opravila.. Mariánska úcta patrí k základným prvkom katolíckej spirituality, preto nemôže chýbať v živote veriaceho Božieho ľudu.. Počas prvej návštevy na Slovensku v roku 1990 Svätý Otec charakterizoval spiritualitu veriacich katolíkov na Slovensku v dejinách: "Viem, že dvojaká láska k Panne Márii a k Petrovmu nástupcovi je vzácne dedičstvo, ktoré vaši predkovia prijali od svätých vierozvestov Cyrila a Metoda a po stáročia ho odovzdávali z pokolenia na pokolenie, takže prišlo až k vám.. Pokračujte, opakujem vám, pokračujte tak aj v budúcnosti!".. Staré Hory sú jedným z mnohých mariánskych miest, kde nejeden pútnik odprosil Boha a radikálne zmenil svoj osobný život, kde sa realizuje to známe Per Mariam ad Jesum.. Výrazom pravdivosti týchto slov sú aj mnohé obrátenia k Bohu, posilnenie na životnej púti, znovu nájdenie kresťanskej identity, ktoré sa udiali na tomto milostivom mieste..

  Original link path: /putnicke-miesto.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Flóra.. Fauna.. Poloha obce a okolie.. Povrch chotára obce je hornatý so značne členitým terénom.. Starohorská dolina je rozhraním dvoch horských sústav - národných parkov: Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.. Veľkofatranskú časť vypĺňajú svahy Krížnej (1574 m), ktorá je najvyšším vrcholom chotára obce na severozápadnej hranici.. Západnú hranicu tvoria Malá Krížna (1329 m), Úplaz (1275 m) a sedlo Šturec, kadiaľ vedie turistická trasa spájajúca Veľkú Fatru s  ...   m), charakteristická troskovou stavbou.. (Na slieňoch spočíva dolomit).. V juhovýchodnej časti sú najvyššie časti chotára Jelenská skala (1149 m), Krčahy (1135 m) a Zamrlo (1073 m).. V Dolnom Jelenci severozápadne od cesty je vchod do verejnosti neprístupnej „Jeleneckej jaskyne“.. Priestory sa nachádzajú na dne doliny vo vápennom túfe – travertíne.. Travertín je v kaskádach, na ktorých vytvára potok vodopády.. Priestory jaskyne majú nádhernú farebnú kvapľovú výzdobu „ružová záhrada“..

  Original link path: /priroda.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Fotogaléria akcií v obci.. Uvítanie dieťaťa do života - 26.. Prezerať.. Turisticko zábavné podujatie pri príležitosti SNP.. Otvorenie baníckeho náučného chodníka v Starých Horách.. MDD 2014.. MDD.. Rozprávkový les 1.. Rozprávkový les 2.. Video1.. Video2.. SNP 2013.. fotogaléria.. MDD 2013 - Rozprávkový les.. Materská škola - karneval - 2013.. Starohorský ples 2013.. Oslavy SNP - 2012.. MDD - 2.. 6.. 2012.. Biatlon 2011..

  Original link path: /fotogaleria.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Descriptive info: Kontakt:.. Obecný Úrad.. Staré Hory.. 976 02.. Tel.. , fax: 048/4199202.. Mobil: 0918 383 832.. e-mail: oush.. e-mail: oustarehory(zavinac)stonline.. sk..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Obec Staré Hory
  Original link path: /mapa-stranky.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 43