www.archive-sk-2014.com » SK » V » VSSVALZBETY-ORAVA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 79 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča
  Descriptive info: .. update flash player.. Tomislav Kolakovič.. Hlavná ponuka.. Privítanie.. Oznamy.. Akreditácia.. Príhovor.. Kolakovič.. Konferencie.. Kronika.. Mapy.. Dokumenty.. Rodina.. Ochrana života.. Kontakt.. Odkazy:.. ĎAKUJEME:.. Prihlásenie.. Meno používateľa.. Heslo.. Zapamätať si ma.. Zabudli ste heslo?.. Zabudli ste meno používateľa?.. Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča.. Vyučovanie v sobotu.. |.. Vyučovanie.. v sobotu 11.. október 2014.. 1.. roč.. externá forma, I.. stupeň.. – Sociológia,.. 08:00, GMH Trstená.. 2.. –.. Psych.. osobnosti a soc.. psychológia,.. 08:00,GMH Trstená.. 3.. stupeň.. voľná sobota.. externá forma, II.. stupeň (piataci).. –.. SPV - 1.. skup.. 10.. 10.. ,.. 15:00.. ,.. GMH Trstená.. SPV - 2.. 11.. , 08:00,.. SPV - 3.. , 14:00,.. Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska.. Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska.. Linka Valentín - Gréckokatolícka cirkev Košice.. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.. Alžbety.. Vás pozývajú na.. formačno – pastoračný seminár.. o homosexualite pod záštitou.. Mons.. ThDr.. Štefana Sečku PhD.. , spišského sídelného biskupa.. SEODr.. Milana  ...   - 17ºº.. Ako prijať človeka? Mgr.. Vitalij Luck.. 17ºº - 17³º.. Biblia a homosexualita? ThBibLic.. Róbert Jáger.. 17³º - 18ºº - priestor na otázky.. 18ºº - 18³º - prestávka (káva, čaj).. 18³º - 19ºº.. Kto je človek?.. PhDr.. Marko Rozkoš, PhD.. 19ºº - 19³º.. Práva versus diskriminácia?.. JUDr.. Martin Dilong.. 19³º - 20³º - priestor na otázky.. Možnosť prihlásiť sa na seminár cez:.. www.. seminarhom.. sk.. Účastnícky poplatok: 1euro.. Vitajte na stránkach.. ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVI.. Č.. A.. pri.. VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE.. sv.. Alžbety, n.. o.. Bratislava.. zriaďovate.. ľ.. : Prof.. , MUDr.. Vladimír Kr.. č.. méry DrSc.. Palackého 1, P.. O.. Box 104.. 811 02 Bratislava.. vssvalzbety.. Pracovisko:.. Železni.. iarov 278, 028 01 Trstená (budova Gymnázia M.. Hattalu).. e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty.. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.. Hľadanie.. Link1.. Link2.. Link3.. Copyright © 2011.. All Rights Reserved.. Designed by.. atjoomla..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Oznamy
  Descriptive info: Zápis.. ZÁPIS.. v budove Gymnázia M.. Hattalu.. Železničiarov 278, Trstená.. akademický rok 2014/2015.. SP -Externá forma 04.. 09.. 2014.. SP externá.. forma.. roč.. 4.. 5.. Dátum.. 04.. 07.. 11.. Čas.. 11 :00 hod.. 12:00 hod.. 13:00 hod.. 14:00 hod.. SP -Denná forma 04.. SP denná.. Smernice o poplatkoch.. Smernica.. 2/2014 o poplatkoch.. spojených so štúdiom v akademickom roku.. 2014/2015..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=2
  Open archive

 • Title: Downloads | akreditacia
  Descriptive info: Downloads Home.. Search Document.. akreditacia.. Documents.. Date added.. Order by :.. Name.. Date.. Hits.. [ Descendent ].. hot!.. 08/20/2012.. Hits: 1192.. Download.. View.. Details..

  Original link path: /index.php?option=com_docman&Itemid=32
  Open archive
 •  

 • Title: Príhovor
  Descriptive info: Príhovor rektora.. Príhovor rektora vysokej školy.. Milí študenti a učitelia našej VŠ.. Naša vysoká škola sa dožila v tomto akademickom roku11 narodenín.. Podľa veku je síce dieťa, ale s Božou pomocou a vďaka Vašim modlitbám sa zatiaľ za 11 rokov podarilo:.. V r.. 2007 nás prijali medzi signatárov Veľkej charty Boloňskej univerzity.. 2011 nás prijali za riadneho člena Európskej Asociácie Univerzít (EUA) v Bruseli.. Akreditačná komisia v hodnotiacej správe nám v r.. 2008 priradila v stupni spoločenských vied A – a medicínskych vied B, a navrhla nás zaradiť medzi univerzitné VŠ.. Jedna z našich kolegýň získala pozíciu profesora na Yale University (5.. v rankingu) v USA.. Na jar 2012 sme absolvovali úspešne medzinárodnú evaluáciu.. Pracovná skupina bola zostavená z profesorov z USA, Anglicka a Rakúska.. 6.. Naši paraolympionici – študenti našej vysokej školy nás úspešne reprezentovali na svetových fórach – získali 3 zlaté medaily.. 7.. Obhájili sme akreditáciu študijných programov v SRN, sme druhou vysokou školou v SR, ktorá pôsobí mimo SR a ČR.. Máme najviac - spolu 8 študijných programov v zahraničí z toho 4 v angličtine a 1 v nemčine.. 8.. Máme najvyšší podiel zahraničných učiteľov medzi učiteľmi na vysokých školách v SR.. Z 59 profesorov je 15 zo zahraničia (25 %).. 9.. Máme druhý najvyšší počet zahraničných študentov SR, vyše 2300.. Máme najvyšší podiel zahraničných doktorandov.. Z 20 štátov a 5 kontinentov.. Otvorili sme nové zdravotno-sociálne programy v Indii, Čade, Hondurase, Bolívii a Kirgizsku.. Dnes pôsobíme vďaka požehnaniu Najvyššieho v 30 krajinách na 5 kontinentoch.. 12.. Spustili sme v SR nové rómske programy v Blatných Remetách, Jarovniciach a Košiciach.. Teší nás, že ste si vybrali našu vysokú školu.. Sme presvedčení, že budete spokojní so štúdiom na vysokej škole a zároveň, vzhľadom na naše aktivity v zahraničí, i hrdí na vysokú školu.. Vďaka našim humanitárnym projektom odliečime a ošetríme cca 120 tis.. pacientov, 500 sirôt, stovky chudobných a chorých po celom svete.. Preto úprimne ďakujem všetkým študentom a učiteľom, že sa rozhodli študovať a učiť na našej vysokej škole.. Ďakujem všetkým za modlitby a obety, a tým čo sa nevedia modliť, za ich priazeň a podporu.. Veľmi si ju vážime a potrebujeme Vás.. V Bratislave 5.. 2014 na sviatok sv.. Cyrila a sv.. Metoda.. S úctou.. Marián KARVAJ, rektor VŠZaSP sv.. Naši patróni sú:.. 1).. Sv.. Alžbeta.. , zostáva aj zostane hlavnou patrónkou Durínska a Saska, princezná, dcéra uhorského kráľa Ondreja II.. z rodu Arpádovcov.. Narodila sa na Bratislavskom hrade v r.. 1204.. Ako 13-ročná sa vydala za Ľudovíta IV.. Obaja boli vzornými panovníkmi, zakladali chudobince po.. celom vtedajšom Uhorsku, vrátane Slovenska.. Podporovali chudobných a chorých, zamestnávali ich pri svojom dvore.. Snažili sa odstrániť sociálnu nerovnosť zmenou medziľudských vzťahov, rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a priznaním práv každému človeku.. Alžbeta je známa.. ako krstná matka durínskych chudobných a ako opatrovateľka chorých a opustených, ktorých vlastnoručne umývala a ošetrovala.. Po smrti manžela musela opustiť durínsky dvor a svoje tri deti dala do výchovy.. Sama sa stala jednou z chudobných.. Bola ctiteľkou sv.. Františka, začala.. zakladať útulky pre chorých, chudobných a opustených ako františkánska charitná sestra.. Zomrela vo veku necelých 25 rokov v kláštore, ktorý založila.. Je patrónkou sociálnej práce a aj patrónkou našej vysokej školy.. 2).. si vybralo nové detašované pracovisko v Partizánskom za svojho patróna.. 3).. Bl.. G.. Zefirin Malla.. , prvý Róm, ktorý bol vyhlásený za svätého.. Popravili ho, keď sa zastal kňaza v ateistickom povstaní v Španielsku.. Zasvätili sme mu Ústav sociálnej práce v Košiciach, ktorý vychováva rómskych asistentov.. 4).. Zdenka Schellingová.. , zdravotná sestra, ktorá zomrela na následky mučenia v komunistických žalároch v 50 rokoch.. Patrónka sirotinca v Nairobi a kolégia bl.. Zdenky v Bratislave.. 5).. Gianna Beretta Molla.. , blahoslavená lekárka, ktorá volila radšej smrť ako interrupciu.. Zasvätili sme jej tretí sirotinec v Nairobi.. 6).. Teodor Romža.. , ďalší svätorečený biskup, zavraždený r..  ...   sa nehojili.. Je patrónkou otrokýň a streetgirls.. Jej relikvie s kvapkami krvi sú uložené na rektoráte vysokej školy.. 15).. Maximilián Kolbe.. bol poľský františkánsky profesor a novinár, učil na misiách v Japonsku, zahynul v Osvienčime rukami nacistov.. Je patrón našej 5.. tropickej kliniky v Phnom Penh a patrónom novinárov.. 16).. Sára Salkaháziová.. sa narodila v Košiciach, kde aj pôsobila ako sociálna sestra.. Za pomoc židom ju nacisti hodili v decembri 1944 do ľadového Dunaja v Budapešti.. Za blahoslavenú ju vyhlásili v roku 2006.. Je patrónkou sociálnych pracovníkov a nášho spoločného projektu v Zambii s Czech Aid a Nemocnice v Rutovu a DP v Rožňave.. 17).. Ján Pavol II.. bol predposledný pápež, rodák z Wadovíc v Poľsku.. Zaslúžil sa o zblíženie katolíkov a evanjelikov, židov a moslimov.. Spolu s Gorbačovom sa zaslúžil o pád mnohých totalitných ideológií.. Je patrón Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva.. 18).. Peter Pavol Gojdič.. bol gréckokatolícky biskup nespravodlivo odsúdený v päťdesiatych rokoch.. Zomrel v leopoldovskom žalári v šesťdesiatych rokoch.. Vyznačoval sa silným vzťahom k chudobným.. V diecéze zaviedol jednu z prvých charít pre kňazov a rehoľníkov.. Je patrónom cirkevných hodnostárov a väzňov ako aj nášho najväčšieho inštitútu v Prešove.. Časť jeho relikvií je uložená na rektoráte vysokej školy.. 19).. Matka Tereza z Kalkaty.. je patrónkou sociálnej práce so zomierajúcimi a patrónkou tropických sestier.. Založila rehoľu Misionárok lásky, ktorá sa stará o chudobných, chorých, bezdomovcov a zomierajúcich.. Je patrónkou bezdomovcov.. Pochádzala z Kosova, zomrela pred 9 rokmi.. Naša vysoká škola opatruje jej osobnú korešpondenciu ako relikviu a relikviu od Dr.. HK.. 20).. Páter Pio.. je patrón hospicov a patrón detašovaného pracoviska v Piešťanoch.. Založil prvý hospic v Pietralcine.. Nosil stigmy Pána Ježiša.. Jeho relikvie sú uložené v kaplnke vysokej školy.. 21).. Faustína Kowalská.. , hlásateľka Božieho milosrdenstva, je patrónka 3.. tropickej kliniky Božieho Milosrdenstva v Sudáne (Nyamlell).. 22).. Mikuláš.. , patrón boja proti prostitúcii a patrón dobročinnosti (pre deti), je patrónom našej tropickej kliniky na Haiti v Mole St.. Nicolaus.. Vykupoval devy, ktoré rodičia museli pre chudobu predávať do nevestincov.. 23).. Panna Mária, Kráľovná Pokoja z Medžugoria.. je patrónkou detašovaného pracoviska v Bardejove a symbol zjavení v Medžugorí.. Predpovedala genocídu v Bosne a Kosove ešte v roku 1990.. 24).. Panna Mária Fatimská.. je patrónkou našej kliniky v Gordime, v sudánskom Darfure.. 25).. Vincent de Paul.. – zakladateľ lazaristov, slávny svätý vykupovateľ väzňov, ochranca sirôt a bezdomovcov.. Je patrónom našej knižnice a sociálneho centra v Kibere a denného stacionára pre bezdomovcov v Bratislave.. 26).. František z Assisi.. , priateľ chudobných a patrón prírody, je patrónom našej novej nemocnice v Maria Lou v južnom Sudáne.. 27).. Ondrej Dong-Lac.. a vietnamskí mučeníci svedomia s Hue, ktorí sú patrónmi Sirotinca v Hanoji a HIV centra v Saigone.. 28).. Sára Marseillská – Bengálska.. je svätá rómska žena, ktorá zachraňovala topiace deti, je patrónkou nášho pracoviska v Banskej Bystrici.. 29).. Serafín Sarovský.. – veľký svätec, uctievaný vo Východnej cirkvi, je patrón nášho pracoviska v Užhorode.. 30).. Clementine Anuarite.. – rehoľná sestra a mučenica, zavraždená vojakmi v Zaire – patrónka nášho najnovšieho projektu antimalnutričného centra a kliniky v Rwande (Bisessero).. 31).. Vasiľ Hopko.. – mučeník v 50 rokoch, predstaviteľ zakázanej gréckokatolíckej cirkvi, väznený v Leopoldove, patrón nášho DP v Spišskej Novej Vsi.. 32)Štyridsiati blahoslavení študenti –.. mučeníci z Buta.. (Burundi) boli počas občianskej vojny v Rwande a Burundi popravení hromadne za to, že nechceli spomedzi seba vydať 2 študentov (r.. 1997).. Boli Tutsiovskej národnosti a preto sa všetci prihlásili za Tutsiov (študenti teologickej fakulty v Butu), na čo boli okamžite popravení.. Patróni antimalnutričného centra v mariánskom pútnickom mieste Kibeho (Rwanda).. 33).. Ján Nepomuk Neumann.. , arcibiskup z Philadelphie, pôvodom z Čiech, ktorého rodina pochádzala z Prachatic a 20.. júna t.. r.. si pripomíname 200 výročie jeho narodenia.. V USA je uctievaný ako zakladateľ pensylvánskeho školstva.. Je patrónom nášho DP v Příbrami..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=4
  Open archive

 • Title: Kolakovič
  Descriptive info: Tomislav Poglajen Kolakovič sa narodil 8.. septembra 1906 v Chorvátsku.. Rozhodol sa pre jezuitskú duchovnú formáciu.. Jeho mnohorozmerná osobnosť bola nepohodlná nastupujúcemu fašizmu.. Utiekol pred ním na Slovensko.. Tu v rokoch 1943 – 1946 veľmi aktívne pôsobil medzi robotníckou a vysokoškolskou mládežou, ktorá ovplyvnila kresťanské povedomie Slovenska.. Svojich najbližších spolupracovníkov nazval Rodinou.. Patril k nej napr.. významný laický apoštol MUDr.. Silvester Krčméry, RNDr.. Vladimír Jukl, MUDr.. Anton Neuwirth, MUDr.. Vladimír Stercula, MUDr.. Margita Zahoránska, stredoškolská profesorka latinčiny a francúzštiny Elena Bartošová.. Z úcty k tejto generácii ľudí Ústav T.. Kolakoviča poriada každoročne pre svojich študentov a iných záujemcov konferenciu s témou Tomislav Kolakovič a Rodina.. Tohtoročná téma bola.. Skúsenosť s totalitnou mocou.. Konferencie majú previazanie  ...   ideál je aj stabilita, stabilita pohybu vývoja.. Takáto zmena sa môže udiať a deje skrze ľudí a pre ľudí.. Pravda aj vo vede vedie k slobode a sloboda k tvorivej zmene človeka a jeho skutočností.. Toto krédo sa snažia napĺňať učitelia i študenti.. Denne máme pred očami aj súčasný príklad spolupráce a spoluzodpovednosti.. Je ním osobnosť a dielo zriaďovateľa našej školy prof.. MUDr.. Vladimíra Krčméryho, DrSc.. , Dr.. h.. c.. mult.. Prof.. Kolakovič so skupinou mládeže laického apoštolátu, Marianka 1944.. Kolakovič so študentami z Oravy, Skalka pri Mníšku pod Brdy u Prahy, 1946.. Kolakovič s P.. Stanislavom Číkom, Castel Gandolfo, 1953.. Kolakovič so svojimi povestnými mapami pri výklade prognóz vývoja situácie, Castel Gandolfo, jún 1953..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=5
  Open archive

 • Title: Konferencie
  Descriptive info: VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.. Alžbety Bratislava.. Ústav sociálnej práce T.. Kolakoviča, Trstená.. Vás srdečne pozývajú z príležitosti Roku viery,.. 1 150.. výročia príchodu sv.. Cyrila a Metoda,.. 70.. výročia príchodu prof.. Tomislava Poglajena Kolakoviča na Slovensko,.. 50.. výročia zahájenia činnosti Ústavu sv.. Cyrila a Metoda v Ríme.. a.. 25.. výročia vydania apoštolského listu Mulieris dignitatem o dôstojnosti ženy..  ...   - Trstená.. Organizátori:.. Alžbety,.. Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča, Trstená.. Občianske združenie Kolakovičova komunita solidarity.. Mestský úrad Trstená.. „Láska je dialóg.. rozhovor muža a ženy by mal predstavovať dialóg.. medzi Otcom a Synom.. tento dialóg nie je možný bez sebavzájomnosti.. “.. Profesor Tomislav Kolakovič Poglajen.. prof.. Kolakovič so svojimi povestnými mapami pri výklade.. prognóz vývoja situácie, Castel Gandolfo, jún 1953..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=6
  Open archive

 • Title: Kronika
  Descriptive info: Foto akcie.. Z kroniky máme zatiaľ spracované niekoľko albumov fotografií.. Náhľady sú v odkaze Foto akcie.. Všetky fotografie si môžete pozrieť na adrese.. http://picasaweb.. google.. sk/vssvalzbetyorava.. Prajeme príjemné prezeranie fotografií..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=7
  Open archive

 • Title: Mapy
  Descriptive info: mapa Trstená.. mapa Trstená - nemocnica.. mapa Námestovo..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=8
  Open archive

 • Title: Downloads | Dokumenty
  Descriptive info: Gaudeamus Igitur.. Hits: 898..

  Original link path: /index.php?option=com_docman&Itemid=9
  Open archive

 • Title: Downloads | Rodina
  Descriptive info: Declaration-Moscow-Demographic-Summit-English.. Hits: 971.. Declaration-Moscow-Demographic-Summit-Russian.. 12/02/2012.. Hits: 724.. Moskovský demografický summit - preklad.. Hits: 925..

  Original link path: /index.php?option=com_docman&Itemid=48
  Open archive

 • Title: Ochrana života
  Descriptive info: Vážení sympatizanti, podporovatelia, priatelia,.. Srdečne všetkých pozdravujem.. Prajem príjemné a požehnané čítanie našich stránok.. forumzivota.. - klikni.. Marek Michalčík.. podpredseda Fóra života..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=14
  Open archive •  


  Archived pages: 79